Go back

Dør I Dine Arme (DK)

Presented by The Royal Academy of Music

Listen to Dør I Dine Arme’s music
Play Video
Klubscenen, Musikhuset Get direction
EN DK

Dør i Dine Arme is a new Danish-language electronic pop duo. Their music speaks directly to the issues and concerns of today's youth, pushing the boundaries of what is considered mainstream. The duo emerged in the early months of 2023, driven by a desire for contemporary Danish-language music that could both fit into the pop world and be more experimental, challenging, and alternative in terms of sound design and composition. The lyrical universe of Dør i Dine Arme reflects an imperfect world, taking the listener into a perhaps more unconventional realm not often encountered in mainstream music, with a focus on existentialism and breaking norms.

Presented by The Royal Academy of MusicDør i Dine Arme er en ny dansksproget elektronisk popduo. Deres musik taler direkte ind i nutidens ungdom og problematikker, og i deres proces tester de grænserne for, hvad der er mainstream. Duoen opstod i starten af 2023, på baggrund af, at de savnede noget nutidigt dansksproget musik, som både kunne læne sig ind i poppens verden, men også være mere eksperimenterende, udfordrende og alternativ i lyddesignet og kompositionen. Dør i Dine Armes tekstunivers bærer præg af en uperfekt verden, og tager lytteren med ind i et måske mere utraditionelt tekstunivers, man ikke ofte støder på i mainstream musik med fokus på eksistentialisme og brud på normer.

Præsenteres af Det Jyske MusikkonservatoriumView Lineup
View Lineup