Go back

Ammar808 (TN)

Presented by Roots&Hybrid

Listen to Ammar808’s music
Play Video
EN DK

Sofyann Ben Youssef AKA Ammar808 is the mastermind behind the critically acclaimed albums « Maghreb United » and « Global Control / Invisible Invasion », not forgetting the late project Bargou08. Before setting base camp in Denmark, he went on an extraordinary journey that made him the godfather of the Tunisian alternative and electronic scene. Bred as a musicologist in the corridors of Tunis’ Music Institute, he specializes in Arabic and Indian music. As an avid listener, he strives for bridges between oriental and occidental music. This thirst for yet unheard musical blends led him to settle in Vienna, then Brussels, where he met Anana, vocalist and guitarist of the Touareg Band Kel Assouf. Sofyann produced their albums and joined the live band, bringing his sub-harmonic Moog Bass to the Desert Blues cocktail.

He now operates his own mothership studio in Kjellerup, Denmark, where he works as a composer, producer, sound engineer and music production teacher.

Sofyann Ben Youssef AKA Ammar808 er hjernen bag de anmelderroste albums « Maghreb United » og « Global Control / Invisible Invasion », for  ikke at forglemme det ældre projekt Bargou08. Før han slog baselejr i Danmark, var han på en enestående rejse, der gjorde ham til gudfar for den tunesiske alternative og elektroniske scene. 

Opdrættet som musikforsker i korridorerne i Tunis' Musikinstitut har han specialiseret sig i arabisk og indisk musik. Som en ivrig lytter stræber han efter at finde broer mellem orientalsk og vestlig musik. Denne tørst efter endnu uhørte musikalske blandinger fik ham til at bosætte sig i Wien og derefter Bruxelles, hvor han mødte Anana, vokalist og guitarist fra Touareg Band Kel Assouf. Sofyann producerede deres albums og sluttede sig til livebandet og bragte sin subharmoniske Moog Bass til Desert Blues-cocktailen.

Han driver nu sit eget moderskibsstudie i Kjellerup, Danmark, hvor han arbejder som komponist, producer, lydtekniker og musikproduktionslærer.

View Lineup
View Lineup