Go back

pikipiki universe (LV)

Presented by Roots&Hybrid

EN DK

pikipiki universe is the creative alter ego of Liene Jurgelane - an eventmaker, facilitator and artist from Riga living in Aarhus. Within the world of music, dj pikipiki universe shares her love of the sounds of the world and organic-electronic music, inviting you to connect and reconnect with yourself, others, the more-than-human world and your ancestors. Her DJ set weaves together downward electronic beats, echoes of folk melodies, and melodies from various parts of the world, different soundscapes from the enormous living network of life, and her joy in free, authentic movement and dance pulsating within the unique rhythms of our different bodies. 

pikipiki universe er det kreative alter ego af Liene Jurgelane - en eventskaber, facilitator og kunstner fra Riga, der bor i Aarhus. Inden for musikkens verden deler dj pikipiki universe sin kærlighed til verdens lyde og organisk-elektronisk musik, der inviterer til at forbinde og genforbinde dig til dig selv, andre, den mere-end-menneskelige verden og dine forfædre. Hendes DJ-sæt sammenfletter nedadgående elektroniske beats, ekkoer af folkemelodier og melodier fra forskellige steder i verden, forskellige lydlandskaber fra det enorme levende livsnetværk og hendes glæde ved fri, autentisk bevægelse og dans, der pulserer i de unikke rytmer af vores forskellige kroppe.

View Lineup
View Lineup