EN DK

The SPOT på Midten-project is tasked with traveling around the region and uncovering the local talentsin the region’s musical cities – always in close collaboration with local actors.
Today we are happy to publish the videos that have come out of our spring visit to Turbinen in Randers, where over the three production days we had the pleasure of six talented bands and artists, who each gave all they could in front of microphones and cameras.

The six selected acts are all curated by people in the Randrusian music scene, and they both individually and collectively help to represent the burgeoning and versatile music scene in Randers, of which Turbinen is one of the local scenes.

“Music settles in the body, and it makes you happy. Music can also frame the big emotions – both the good times and the bad times. This is also why we in Randers Municipality do a lot to support the local music scene, because music can do something in people’s lives, which is very, very important.”

This is how the mayor of Randers Municipality, Torben Hansen, emphasizes the importance of music, and we can only agree. That is why it is also a pleasure to help spread the music and see the talents unfold around the country.

One of those who see the music flourish in Randers on a daily basis is Michael Gonzalez, who is responsible for music at Turbinen, and who was also there during the recordings in January:

“It has been a great pleasure to have a visit from SPOT at Midten here at Turbinen. It’s an admirable project that dives into the local music scene and expands already established contacts to the local bands and artists, starting from something very concrete, which is about what is most important to both them and us: the music they make,” says Michael Gonzalez and continues:

“Furthermore, for the local musicians, there is no doubt that it means something to be associated with and feel the blue stamp of such an important institution as the SPOT Festival. In the form of the videos, they get a concrete product out of the process, which they can use in their further musical journey. It is great for them to be able to give the outside world an insight into their music in this way, and it is a significant step forward on the road. For Turbinen, it is fantastic to have the opportunity via SPOT in the Center to open a showcase and show the high ambitions and qualities that are at stake in the city’s creative musical growth layer,” concludes Michael Gonzalez.

See all six bands and artists in their proper stage element in the videos below:

 

Trailer

___________________


Anastasia Steffensen – ‘Amazon Rivers’

 

___________________

 

Deep Sea Low Tide – ‘Thalassophobia’

 

___________________

 

Evigby – ‘Skejs Kejser’

 

___________________

 

Jonathan Almind – ‘A Heart of Gold’

 

___________________

 

Silver Phantom – ‘Thrill Thrashing Light’

 

___________________

 

Swartzheim – ‘Sympathy’

SPOT på Midten-projektet har til opgave at rejse rundt i regionen og afdække den lokale talentmasse i regionens musikalske byer – altid i tæt samarbejde med lokale aktører.
I dag kan vi med glæde offentliggøre de videoer, der er kommet ud af forårets besøg hos Turbinen i Randers, hvor vi over de tre produktionsdage havde fornøjelsen af seks talentfulde bands og artister, der hver især gav den alt de kunne foran mikrofoner og kameraer. 

De seks udvalgte acts er alle kurateret af folk i det randrusianske musikmiljø, og de er både enkeltvist og i fællesskab med til at repræsentere det spirende og alsidige musikmiljø, der er i Randers, hvoraf Turbinen er en af de lokale scener. 

“Musik sætter sig i kroppen, og man bliver glad af det. Musik kan også sætte ramme om de store følelser – både de gode tider, og de dårlige tider. Det er også derfor, vi i Randers Kommune gør meget for at støtte det lokale musikliv, fordi musikken kan noget i menneskers liv, som er meget, meget vigtigt.”

Sådan understreger borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, vigtigheden af musikken, og vi kan kun være enige i. Derfor er det også en fornøjelse at være med til at udbrede musikken, og se talenterne folde sig ud rundt omkring i landet. 

En af dem, der til dagligt ser musikken i Randers blomstre, er Michael Gonzalez, der er musikansvarlig på Turbinen, og som også var med under optagelserne i januar:

Det har været en stor fornøjelse at have besøg af SPOT på Midten her på Turbinen. Det er et beundringsværdigt projekt, der dykker ned i det lokale musikmiljø og udvider allerede etablerede kontakter til de lokale bands og kunstnere med afsæt i noget helt konkret, der handler om det, der er vigtigst for både dem og os: den musik de laver,” fortæller Michael Gonzalez og fortsætter:

“For de lokale musikere er der desuden ingen tvivl om, at det betyder noget, at blive associeret og føle en blåstempling af en så vigtig en institution som SPOT Festival. I form af videoerne får de et konkret produkt ud af forløbet, som de kan bruge i deres videre musikalske færd. Det er stort for dem på den måde at kunne give omverdenen et indblik i deres musik, og det er et markant skridt videre på vejen.For Turbinen er det fantastisk at få muligheden for via SPOT på Midten at åbne et udstillingsvindue og vise de høje ambitioner og kvaliteter, der er på spil i byens kreative musikalske vækstlag,” lyder det tilslut fra Michael Gonzalez.

Se alle seks bands og artister i deres rette scene-element i videoerne herunder:

Trailer

___________________


Anastasia Steffensen – ‘Amazon Rivers’

 

___________________

 

Deep Sea Low Tide – ‘Thalassophobia’

 

___________________

 

Evigby – ‘Skejs Kejser’

 

___________________

 

Jonathan Almind – ‘A Heart of Gold’

 

___________________

 

Silver Phantom – ‘Thrill Thrashing Light’

 

___________________

 

Swartzheim – ‘Sympathy’