EN DK

Roen har efterhånden lagt sig over området omkring Godsbanen efter en veloverstået SPOT festival 2023. Som noget nyt i år kunne SPOT på midten præsentere 10 unge, nye artister fra Midtjylland på ACC senen, der alle havde været en del af udviklingsprojektet. 

“SPOT på midten handler om at være til stede, synliggøre, dele viden og samarbejde med de lokale kunstneriske vækstlag; at bakke op om alle talenter og de miljøer, de udspringer af, for at styrke hele landets kulturelle udvikling”, fortæller Gunnar K. Madsen, direktør hos SPOT. 

Ti af artisterne fra Silkeborg, Herning, Horsens, Holstebro, Randers, Viborg og Skive kunne SPOT gæsterne opleve live i ACC fredag og lørdag. 

Her kan du møde nogle af de bands, der spillede på årets SPOT festival:

Hvem er musikeren Mads Bøystrup?
Jeg har altid skrevet musik, men aldrig spillet det for andre. Jeg er singer songwriter, der skriver med fokus på de rå og ærlige tekster. Og så havde jeg en ven, der fortalte om SPOT på midten, og spurgte om, det ikke var på tide at gøre noget ved, det musik jeg skrev. Og det var det jo, for det har altid været min drøm at udbrede min musik.
Hvordan oplevede du at være en del af SPOT på midten?
SPOT på midten har været starten på hele mit musikalske projekt. Den live session vi havde, var virkelig hyggelig og professionel med en god atmosfære. Det var en fed oplevelse, at det blev lavet efter vores præmisser som musikere. Der var tid og plads til, at vi kunne blive tilfredse. Efterfølgende har jeg virkelig brugt videoen meget til at vise andre, hvad det er, jeg laver. Det er mit eneste musikalske visitkort og nu, hvor min EP er på vej, er det virkelig fedt at have. Og så var det bare crazy, at spille på ACC scenen på SPOT. Det var en stor scene og der var masser af plads og gode mennesker.
Fortalt af Mads Bøystrup, guitarist og sanger. 

Hvem er Swartzheim?
I Swartzheim har vi officielt lavet vores egen musik siden 2019. Men ideen opstod allerede før vi startede på efterskole, og det var under vores efterskoleophold, der blev sat rigtig gang i  projektet. Vi spiller crossover thrash metal. Det er mere punket og råt end klassisk metal, og vi er ikke bange for at blande elementer fra både grunge og dødsmetal ind i vores musik. Den eneste regel er, at det skal gå hurtigt og det skal være aggressivt.
Hvordan oplevede I at være en del af SPOT på midten?
Spillestedslederen på Tubinen i Randers kontaktede os om SPOT på midten. Det var virkelig fedt at møde op og optage de her professionelle film og det var en rigtig god dag. Vi har ikke prøvet at optage en live session før, så det var lidt specielt, at vi ikke kunne hoppe rundt og løbe på scenen, som vi jo er vant til, når vi optræder. Så selvom vi stod mere stille end vi plejer, blev videoen rigtig god. Ud over at det var fedt at få et ‘stempel’ af SPOT folket på et godt tidspunkt i vores karriere, har vi kunne bruge videoen til at vise andre, hvad vi kan, og hvordan vi leverer på scenen. Og så var det ekstra fedt også at kunne levere på SPOT Festival. Det var en virkelig god oplevelse både med publikum, men også at møde branchefolk efterfølgende.
Fortalt af Joe Timmins, lead guitarist og manager. 

Hvem er musikeren Alberte Holse?
Jeg startede med at synge og spille guitar i slutningen af folkeskolen. Jeg har altid skrevet meget – dagbog, tekster, digte. Og så begyndte jeg at sætte musik til. Jeg er vel det, man kalder singer songwriter. Jeg kan bare ikke så godt lide det label. Det lyder meget country-agtigt. Og det er jeg ikke.
Hvordan oplevede du at være en del af SPOT på midten?
Jeg hørte om SPOT på midten via Jeppe Vind fra Platform K i Horsens. Jeg er ikke så god til selv at opsøge muligheder, men det lød mega spændende. Når man som mig ikke har så spidse albuer, er det virkelig fedt at blive spurgt og inviteret ind af andre gode mennesker i branchen. Det var også en virkelig god oplevelse at optage videoen. Jeg fokuserede meget på at gå umiddelbart til dagen. Og da det hele så endte med at jeg skulle spille på SPOT, var det ret vildt. Jeg var virkelig nervøs, men også på en god måde. Det var bare en virkelig dejlig oplevelse hele vejen igennem.
Fortalt af Alberte Holse, sanger og guitarist. 

Hvem er Sikha?
Sikha opstod, efter at vi (Caterina, Mira, Kristine og Louise) mødte hinanden som de eneste kvinder på Ribe Jazz Camp i 2022. Efterfølgende fandt vi Søren, der spiller trommer, og så startede vi bandet. Vi spiller det, vi selv kalder funky popmusik. Musik der kan danses og føles til.
Hvordan oplevede I at være en del af SPOT på midten?
Det var vores bassist, Kristine, der hørte om SPOT på midten- projektet og meldte os til. Det var en mega spændende og god mulighed for at få en god start for vores band.
Da vi mødte op på Paletten i Viborg, var det mega spændende. Det var en virkelig god udfordring at skulle lave en livesession på video, vi følte, vi var i trygge rammer og der var tid til at tage flere takes og gøre det til en god oplevelse. Og så var det bare en fantastisk oplevelse at spille på ACC scenen på SPOT. Placeringen var god og der var masser med folk.
Fortalt af Louise Barfoed, guitarist og korsanger. 

Hvem er Downtown July?
Downtown July blev skabt da vi var i slutningen af gymnasiet. Vi var en gruppe venner, der gerne ville spille en masse musik. Efter en periode hvor vi spillede på hobbyplan, blev vi til det band, vi er nu. Et band hvor vi vil gå hele vejen med vores dansksprogede indiemusik med jordnære tekster. Vi blander rock og groove og har et stort fokus på at skabe live optrædener med høj energi.
Hvordan oplevede I at være en del af SPOT på midten?
Vi havde hørt om SPOT på midten projektet, og da vi fandt ud af, at det kom til Silkeborg, skyndte vi at melde os til. Det var en virkelig god oplevelse at optage den live session. Det var en tjekket produktion – der var tænkt over lydbilledet og det visuelle. Samtidig var der et godt fokus på os, og vi følte os i trygge hænder. Den sang vi filmede, havde vi ikke udgivet endnu, så vi har virkelig brugt videoen til at promovere vores musik. Og så var det en super fed oplevelse at afslutte med at spille på SPOT på midten scenen, hvor det gik op i en højere enhed.
Fortalt af Søren Baldwin, bassist. 

_______________________________________________________________________

SPOT 2023 is over and out and well done. This year, SPOT på midten, presented ten young artists from Midtjylland, who all have been a part of the development project. All the acts played at the ACC stage. 

“SPOT på midten is about being present, sharing knowledge and collaborating with the local artistic growth layers; to support all talents and the environments they originate from, in order to strengthen the entire country’s cultural development”, says Gunnar K. Madsen, director at SPOT.

Ten artists from the project, representing Silkeborg, Herining, Horsens, Holstebro, Randers, Viborg, and Skive played live at SPOT festival friday and saturday. 

Continue reading and meet some of the bands. 

Who is the musician Mads Bøystrup?
I always made music, but I did not play it for others. I’m a singer-songwriter. I focus on raw and honest lyrics. My friend told me about SPOT på midten. Asked me if it wasn’t time for me to share my music with others. And well, he had a point. I always dreamed about sharing my music.
How did you experience being a part of SPOT på midten?
SPOT på midten was the beginning of my music career. The live session was really nice and professionally handled with good vibes. It was a cool experience and it was all planned in our terms. There was enough time and room for us to be satisfied with the end product. Afterwards I have used the video to show others what I do. It is like my musical business card. And now with my upcoming EP on the way, it’s awesome to have. And to end the whole process at the ACC stage at SPOT was just insane. It was a big stage, with lots of people and lots of space.
Words by Mads Bøystrup, guitarist and singer. 

Who is Swartzheim?
We have been making our own music since 2019. But the idea for the band began earlier. We play crossover thrash metal. It has more of a raw punk vibe than regular metal music. We are not afraid to mix with elements from grunge and death metal. The only rule is: It has to be fast and aggressive.
How did you experience being a part of SPOT på midten?
The manager from Tubinen in Randers reached out to us about SPOT på midten. It has been really awesome to record these professional videos of our live session. It was a good day. We have no experience with videorecording. We could not run around the stage as we are used to – that was a different feeling. But we are very happy with the result – it is a great video. Furthermore we are very happy with the stamp of approval, we kind of got from SPOT. It fits perfectly with where we are in our career. And it was just awesome to play at SPOT. The audience was kind, and it was nice to meet up with people from the industry afterwards.
Words by Joe Timmins, lead guitarist and manager. 

Who is the musician Alberte Holse?
I started playing the guitar and singing at the end of primary school. I have always written – journeys, lyrics, poems. And then at one point I added music. I guess you can call me a singer songwriter. I just don’t like the label. It feels very country. And I am not.
How did you experience being a part of SPOT på midten?
Jeppe Vind from Platform K in Horsens told me about SPOT på midten. I’m not so good at seeking out opportunities, and I found it very interesting. When you are like me in this industry – without pointy elbows, it’s just awesome to get invited. It was a really nice experience to record the live session. I tried to focus on being immediate in front of the camera. It was a little insane that everything ended up with a live concert at SPOT. I was nervous in a good way. And it was just overall a lovely experience.
Words by Alberte Holse, singer and guitarist. 

Who is Sikha?
Sikha arose after we (Caterina, Mira, Kristina and Louise) met as the only girls who participated at Ribe Jazz Camp in 2022. Afterwards we met Søren, who plays drums and then Sikha was born. We play funky pop music. Music you should feel and dance to.
How did you experience being a part of SPOT på midten?
Kristine, our bass player, heard about SPOT på midten and signed us up. It was very exciting and an awesome opportunity for a good start for our band. We were very excited when we arrived at Paletten in Viborg. It was an awesome challenge and opportunity to do a taped live session. We felt taken care of, there was enough time to do multiple takes and it was just nice. And amazing to end at SPOT, where the ACC stage was placed perfectly and with a wonderful crowd.
Words by Louise Barfoed, guitarist and choir. 

Who is Downtown July?
We started Downtown July at the end of high school. We were just a group of friends, who wanted to play music together. After a period of playing just for fun, we became who we are now. We want to go all the way with our grounded danish indie music. We focus on high energy live performances and mix rock with groovy vibes.
How did you experience being a part of SPOT på midten?
When we found out that SPOT på midten would come to Silkeborg we applied immediately. We really had a great experience filming the live session. It was a pro set up. It was clear that SPOT på midten had put thoughts into both sounds and visuals. And we as musicians felt safe and well taken care of. The song we taped is not released yet, so we used the video to promote our music. And then it was awesome to play at SPOT as a completion.
Words by Søren Baldwin, bassist.