Go back

Tamara (DK)

EN DK

The talented R&B artist Tamara released her debut EP, 'Perks of A Wild Heart,' in October 2023, exploring the deep emotions and thoughts that define her as an artist. Tamara's songs are a musical exploration of freedom, vulnerability, and personal growth, creating an intimate emotional space for the listener to immerse themselves in. Tamara's first singles, 'Solo Crowd' and 'I Should Have Known Better,' were both well-received, with airplay on P3 and placement on playlists on various streaming services, such as NMF in Denmark, Norway, and Iceland, as well as on Spotify.

Den talentfulde R&B-artist Tamara udkom i oktober 2023 med sin debut EP, ‘Perks of A Wild Heart’, der udforsker de dybe følelser og tanker, der er med til at definere hende som kunstner. Tamaras sange er en musikalsk udforskning af frihed, sårbarhed og personlig vækst, hvor der bliver skabt et intimt følelsesrum, der giver lytteren mulighed for at fordybe sig. Tamaras første singler, 'Solo Crowd' og 'I Should Have Known Better', blev begge godt modtaget med rotation på P3 og placering på playlists på diverse streamingtjenester, såsom NMF i Danmark, Norge og Island, samt 'De Nye' på Spotify.View Schedule
View Schedule