Go back

KEDDE (DK)

Volume Village Get direction
EN DK

The pop talent from Southern Jutland, KEDDE, is soaring. He gives words and sound to the fragile existence of humans. Growing up in the countryside in Sønderborg, he draws inspiration for his music from his upbringing. The lyrical universe is based on personal experiences, revolving around deeply felt, down-to-earth subjects that cut straight to the heart. The sound offers catchy choruses with space for both dancing and reflection. The production is built on a smoldering and pulsating soft-house '4-on-the-floor' vibe. All carried by KEDDE's unique voice, blending the lyrical and instrumental elements.

His latest single, 'Sådan Må Det Være,' describes a relationship that doesn't work – a relationship one didn't choose: the family relationship. It's about the sad acceptance that things don't change because that's how it has always been. In the verses, KEDDE zooms in on his own life, portraying the specific scenario where he stands right outside the door about to enter a place where he doesn't feel at home. In the chorus, he zooms out, precisely describing the feeling and singing to everyone: 'It is what it is, and that's how it must be. We don't want to be here – but that's how it must be.'Det sønderjyske poptalent KEDDE er flyvende. Han sætter ord og lyd til det skrøbelige menneskes eksistens. Med sin opvækst på landet i Sønderborg har han sin inspiration til musikken, og tekstuniverset er baseret på personlige oplevelser, der kredser om dybfølte, jordnære emner, der skærer helt ind i hjertet. Lydbilledet byder på fængende omkvæd med plads til både dans og refleksion. Produktionen bygger på en ulmende og pulserende soft-house ’4-i-gulvet’ stemning. Alt sammen båret af KEDDEs unikke stemme, der får det lyriske og instrumentale til at smelte sammen.

Hans seneste single ’Sådan må det være’ beskriver et forhold, der ikke fungerer. Et forhold man ikke selv har valgt: Familieforholdet. Nærmere handler den om den sørgelige accept af, at tingene ikke ændrer sig, for sådan har det altid været. I versene zoomer KEDDE helt ind på sit eget liv. På det særlige scenarie, hvor han står lige ude foran døren og skal til at gå ind til dem, han egentlig ikke føler sig hjemme hos. I omkvædet zoomer han ud, beskriver følelsen præcist og synger til alle: ’Det er som det er, og sådan må det være. Vi vil jo ikke være her – men sådan må det være’.View Lineup
View Lineup