EN DK

When and how did your musical concept come about? 
I started singing very early on and was only 17 years old when my first two singles were released. The songs were driven by a need to express the loss of my father, who passed away when I was eight years old. However, it all became too overwhelming for me back then and felt out of control – probably due to my young age – so I more or less stopped performing my music.

Two years ago – at the age of 25 – I reignited my passion for music when I began writing songs with Høgni Lisberg, who also produced my new music. For some reason, “honesty” has been a recurring theme throughout the project. The lyrics are deeply honest thoughts, the sounds are honest, and the images are unretouched. I’m interested in what lies beneath our outer masks and I want to invite the listener to an intimate moment where we can momentarily shed our masks and just be.

How are you preparing to perform at SPOT? 
My band and I are very focused on delivering the best concert we can at SPOT. We’re fine-tuning our sounds, rearranging some of the songs, and playing several concerts leading up to SPOT. Additionally, visuals are important to me, so I’m working on something for the stage and creating new outfits to wear.

If the audience could take away only one message from your concert, what would it be? 
It would be wonderful if people had a sense that everything will be okay. That it’s okay to be yourself. That the thoughts and feelings you carry around are okay, and that you’re not alone with them, even though it may feel that way.

Complete the sentence: You should listen to you at SPOT, if you… 
…want a warm musical embrace and wish to hear a bit of Nordic mist-shrouded melancholy from the Faroe Islands.

Where were you a year ago – and where do you see yourself in a year? 
A year ago, I was in the creative process of writing new music. Now, we’ve moved to a more outward-facing side of it all, which involves going out and performing concerts in the Nordic region (and the rest of the world).
In April, a remix version of my latest song was released along with an LP featuring both versions. And at the moment, I’m in a phase of writing songs for a new album, which I expect will be released in a year.

Which other artist or group are you most excited to experience at SPOT? 
This year marks my first time at SPOT, and I’m really looking forward to experiencing the festival. So far, I’m quite excited about Hvalfugl, and I can’t wait to step into their universe where the instruments sing. And I’m also looking forward to hearing Nana Rashid, who has the type of voice I’m really fond of.

Hvornår og hvordan opstod dit musikalske koncept?
Jeg startede meget tidligt med at synge og var kun 17 år gammel, da mine første to singler blev udgivet. Sangene blev drevet af en trang til at udtrykke tabet af min far, som døde, da jeg var otte år gammel. Det hele blev dog for meget for mig dengang og føltes ude af kontrol – sikkert på grund af min unge alder – så jeg stoppede mere eller mindre med at fremføre min musik.

For to år siden – som 25-årig – satte jeg så gang i musikken igen, da jeg begyndte at skrive sange sammen med Høgni Lisberg, som også har produceret min nye musik. Af en eller anden årsag har “ærlighed” været et gennemgående tema for hele projektet. Teksterne er dybt ærlige tanker, lydene er ærlige og billederne er ikke retoucherede. Laget under vores ydre maske interesserer mig, og jeg ønsker at invitere lytteren til et intimt øjeblik, hvor vi for en stund kan lægge masken fra os og bare være. 

Hvordan forbereder du dig til at spille på SPOT?
Mit band og jeg går rigtig meget op i at levere den bedste koncert, vi kan, på SPOT. Vi forbereder vores lyde, omarrangerer lidt på sangene, og så spiller vi en del koncerter i tiden op til SPOT. Derudover er det visuelle også vigtigt for mig, så jeg er i gang med at finde på noget til scenen og kreere nyt tøj, som jeg skal have på.

Hvis publikum kun tog ét budskab med fra din koncert – hvad skulle det så være?
Det ville være en dejlig ting, hvis folk havde en følelse af, at det hele nok skal gå. At det er okay at være sig selv. At de tanker og følelser, man render rundt med, er okay, og at man ikke er alene med dem, selvom det kan føles sådan. 

Færdiggør sætningen: Man skal høre dig til SPOT, hvis man…
…har lyst til et varmt musikalsk kram og ønsker at høre lidt nordisk tåge-indhyllet melankoli fra Færøerne. 

Hvor var du for et år siden – og hvor ser du dig selv om et år?
For et år siden var jeg i den skabende proces med at skrive ny musik. Nu er vi kommet til en mere udadvendt side af det hele, som indebærer at komme ud og spille koncerter i Norden (og resten af verden).
I april udkom en remix-udgave af min seneste udgivelse og samtidig en LP med begge versioner på. Samtidig er jeg i en fase i øjeblikket, hvor vi skriver sange til et nyt album, som jeg forventer vil blive udgivet om et år.

Hvilken anden artist eller gruppe glæder du dig mest til at opleve på SPOT?
I år bliver min første gang på SPOT, og jeg ser virkelig frem til at opleve festivalen. Indtil videre er jeg ret vild med Hvalfugl, og jeg glæder mig at træde ind i deres univers, hvor instrumenterne synger. Og så glæder jeg mig også til at høre Nana Rashid, der har en sådan en type stemme, jeg er helt vild med.