EN DK

When and how did your musical concept come about?
The idea for the project came from the lead singer, Esben, who had been planning to start a rock band named Dead Asphalt with some really fast songs for years. In cycling terms, dead asphalt refers to a road that looks easy and uncomplicated but takes ages to traverse. Not much happens, but it still requires a fair amount of energy.

The concept is to make simple rock with speed and high energy. It’s fast and catchy, yet heavy and insistent. Let it rip, and let the rock live—that’s how we feel. Essentially, it’s about being able to play together and being in full agreement about what ideas are cool.

How are you preparing to perform at SPOT?
We’re putting the finishing touches on our debut album, which we’ll also be performing at SPOT. It’s been done in collaboration with Jens Benz, big shoutout to him. Additionally, we’re preparing by practicing so much that half of it should theoretically be enough. We have an extra guitarist joining us for SPOT, so there’s some guitar roles to geek out on, among other things.

If the audience could take away only one message from your concert, what would it be?
“Rock finds its way” would be the message from us. And if we can choose two, it would also be cool if people left thinking the world would probably be a better place if more bands sounded a bit like Thin Lizzy. Not that we sound like Thin Lizzy. Yet.

Complete the sentence: You should listen to us at SPOT if you
…have a creeping sense of reassurance at the thought that rock is making a comeback.

Where were you a year ago – and where do you see yourselves in a year?
A year ago, we were finishing up our EP. Right now, we’re gearing up for a debut album release and going out to play concerts. In the long run, we dream of touring Greece with our new Thin Lizzy-inspired album.

Which other artist or group are you most excited to experience at SPOT?
Well, since the entire lineup hasn’t been announced, one can hope for a few surprises. We’ve heard that Thin Lizzy is touring in a scaled-down version, for example… But otherwise, we’re really keen on catching a band called Orm – we’ll definitely be seeing them.

Hvornår og hvordan opstod jeres musikalske koncept?
Idéen til projektet opstod hos forsangeren, Esben, der i årevis har haft en plan om at lave et rockband, der hed Doed Asfalt og havde nogle virkelig hurtige sange. På cykelsprog er den døde asfalt en vej, der ser let og uproblematisk ud, men som tager evigheder at tilbagelægge. Der sker ikke så meget, men det kræver rimeligt meget energi alligevel.

Konceptet er at lave simpel rock med fart på og højt til loftet. Det er hurtigt og fængende, men samtidig tungt og insisterende. Fyr den af, og lad rocken leve – sådan har vi det. I bund og grund handler det om at kunne finde ud af at spille sammen og samtidig være rørende enige om, hvilke idéer der er fede.

Hvordan forbereder I jer til at spille på SPOT?
Vi er i gang med at lægge sidste hånd på vores debutalbum, som vi også skal spille på SPOT. Det er lavet i samarbejde med Jens Benz, skud ud til ham. Derudover forbereder vi os selvfølgelig ved at øve så meget, at det halve i princippet burde være rigeligt. Vi har en ekstra guitarist med til SPOT, så der skal blandt andet nørdes nogle guitarroller. 

Hvis publikum kun tog ét budskab med fra jeres koncert – hvad skulle det så være?
“Rocken finder vej”, må være budskabet herfra. Og hvis vi må vælge to, ville det også være fedt, hvis folk gik derfra og tænkte, at verden nok ville være et bedre sted, hvis flere bands lød lidt som Thin Lizzy. Ikke at vi lyder som Thin Lizzy. Endnu.

Færdiggør sætningen: Man skal høre jer til SPOT, hvis man…
…føler en snigende fornemmelse af tryghed ved at tænke på, at rocken er på vej tilbage.

Hvor var I for et år siden – og hvor ser I jer selv om et år?
For et år siden var vi i gang med at lave vores EP færdig. Lige nu er vi på vej med et debutalbum og skal ud at spille koncerter. På lang sigt har vi en drøm om at turnere i Grækenland med vores nye Thin Lizzy-inspirerede album.

Hvilken anden artist eller gruppe glæder I jer mest til at opleve på SPOT?
Nu er hele programmet jo ikke offentliggjort, så man har vel lov at håbe på et par overraskelser. Vi har hørt, at Thin Lizzy turnerer i en decimeret udgave, for eksempel… Men ellers har vi mere end svært ved at stå for et band, der kalder sig Orm – dem skal vi helt sikkert se.