EN DK

When songwriter Kristina Holgersen sat down at her creative workspace with something new on her mind, it was initially to write another album. The lyrics revolved around a new place in her life, where the children become so big that they fly from the nest.

“I started writing. I wrote and wrote, and there was really a lot of text. As something new, there just wasn’t any music,” she says.

And that’s how ‘Favn’ came to be. A poetic collection of texts about mature motherhood and the family life filled with children, which is now coming to an end.

Kristina Holgersen has a long musical career behind her, both as a singer and songwriter, teacher, and researcher. In recent years, she has worked at the intersection of sound and text, collaborating with authors such as Stine Pilgard, Helle Helle, and most recently Leonora Christina Skov, where she set music to the novel ‘Den, der lever stille’ (translated: ‘The Quiet Ones’). This collaboration came about after a joint performance at SPOT’s 25th anniversary in 2019.

Nevertheless, it was a new experience to write and publish a book.

“The realization that ‘Favn’ is not a work with music released a tremendous amount of energy. It was an exciting process to completely let go of the music and allow myself to explore and live in the texts,” says Kristina Holgersen.

Favn is about the aspects of parenthood that don’t occupy much space in public discourse. When the children grow up, the house becomes empty, menopause approaches, and the parental role changes.

It’s not the first time that Kristina Holgersen’s texts describe the vulnerable sides of parenthood, which are not prominent in public debate. In fact, many years ago, she wrote an Ammeland about her thoughts on entering motherhood.

Kristina Holgersen will be reading from Favn on May 4th at BOGhandleren Aarhus Kristian F. Møller. Registration is necessary.

Da sangskriver Kristina Holgersen satte sig til det kreative arbejdsbord med nyt på hjertet, var det egentlig for at skrive endnu en plade. Teksterne kredsede om et nyt sted i hendes liv. Der hvor børnene bliver så store, at de flyver fra reden. 

“Jeg begyndte at skrive. Jeg skrev og skrev og der kom virkelig meget tekst. Som noget nyt kom der bare ikke noget musik,” fortæller hun. 

Og sådan blev ‘Favn’ til. En poetisk samling tekster om det modne moderskab og det børnefyldte familieliv, der nu er ved at være slut. 

Kristina Holgersen har en lang musisk karriere bag sig, både som sanger og sangskriver, underviser og forsker. De seneste år har hun arbejdet i grænselandet mellem lyd og tekst og har blandt andet arbejdet sammen med forfattere som Stine Pilgard, Helle Helle og seneste Leonora Christina Skov, hvor hun har sat musik til romanen ‘Den, der lever stille’. Et samarbejde der i øvrigt blev til efter en fælles optræden til SPOT’s 25 års jubilæum i 2019. 

Alligevel var det en ny oplevelse, at skulle skrive og udgive en bog. 

“Det at skulle erkende, at ‘Favn’ ikke er et værk med musik, frigav enormt meget energi. Det var en spændende proces at skulle give helt slip på musikken, og give mig selv lov til at udforske og leve i teksterne,” siger Kristina Holgersen. 

Favn handler om de sider af forældreskabet, der ikke fylder så meget i den offentlige samtale. Når børnene bliver store, huset bliver tomt, overgangsalderen banker på og forældrerollen ændrer sig. 

Det er ikke første gang, at Kristina Holgersens tekster beskriver de sårbare sider af forældreskabet, som ikke fylder i den offentlige debat. Faktisk skrev hun for mange år siden en Ammeland om tankerne på vej ind i moderskabet.

Kristina Holgersen læser op fra Favn d. 4 maj i BOGhandleren Aarhus Kristian F. Møller. Tilmelding er nødvendig.