Go back

Tender Youth (DK)

2023

Presented by HeadQuarters

Listen to Tender Youth’s music
Play Video
EN DK

The Copenhagen quartet Tender Youth released their self-titled EP in 2021. Tender Youth fuses genres such as avant-garde rock and post-punk into a noisy, experimental and spacious soundscape, where classical instruments are distorted into the band's energetic punk universe. The young band's need to break these invisible shackles results in a chaotic jumble of energy that culminates in their melodic, raw and thunderous soundscape.

Presented by HeadQuarters

Den københavnske kvartet Tender Youth udgav i 2021 deres selvbetitlede EP.  Tender Youth sammensmelter genrer som avantgarde rock og postpunk til et larmende, eksperimenterende og rummeligt lydbillede, hvor klassiske instrumenter bliver forvrænget ind i bandets energiske punkunivers. Det unge bands behov for at bryde disse usynlige lænker resulterer i et kaotisk virvar af energi, der kulminerer i deres melodiske, rå og tordnende lydbillede. 

Præsenteres af HeadQuarters