EN DK

Based on UMTO’s work over the past few years, the youth community has just been granted 3.3 million from Tuborgfondet to further develop their efforts. This time, the focus is on expanding nationwide.

The support from Tuborgfondet will continue until the summer of 2027 and will allow UMTO to expand with an annual nationwide tour based in the country’s youth environments and music venues, as well as the continued development of UMTO’s stage at the SPOT Festival.

UMTO was created in collaboration with Fermaten, SPOT Festival, and several other cultural institutions. Since its establishment in 2022, the aim has been to provide young music and culture creators with a platform where they can hone their skills in a dynamic and independent environment. With support from Region Midtjylland, the first project was launched successfully during the SPOT Festival 2022, where UMTO organized and ran a full day in Rå Hal. Since then, UMTO has worked diligently to create better opportunities for young music enthusiasts, especially in smaller towns, to realize their creative potential and form new culture-based communities and ambitious projects.

“We are incredibly grateful for the support from Tuborgfondet. It allows us to expand our activities and reach even more young culture creators across the country, but it also feels like a huge recognition of the work UMTO has done over the past few years. We look forward to continuing our work to support and strengthen the next generation of creative talents in the music and culture industry across the country,” says project manager Esben Aarup.

Focusing on the Impact of Giving Youth the Keys
With Tuborgfondet’s grant, UMTO will be able to launch a new initiative, UMTO Tour, as well as maintain UMTOxSPOT. Both are intended to continue the work of skill development and knowledge exchange among young people. The grant will also enable broader geographic coverage, ensuring that more young people have access to the resources and networks that UMTO offers—still with young people themselves as project leaders.

Tuborgfondet focuses on supporting initiatives that promote youth engagement and creativity, and the grant to UMTO is another step in that direction:

“Many young people dream of a career in music—either in front of or behind the stage—and UMTO is a fantastic opportunity for young people who want to get closer to the music industry. We are pleased that young music enthusiasts across Denmark now have the opportunity to test themselves together with others as UMTO expands its efforts and continues its good work,” says Mikkel Sander, Program Manager for Creative Industries at Tuborgfondet.

The rollout of the UMTO Tour is already planned for the autumn, and further details will be announced soon. All interested young culture creators across the country are encouraged to follow UMTO’s social media and website for more information about upcoming activities and opportunities to participate.

 

About UMTO – UngeMiljøernes Takeover
UMTO – UngeMiljøernes Takeover was established in 2022 with the aim of creating networks and development opportunities for young culture creators in Denmark. The project was formed in collaboration with Fermaten, SPOT, Grobund Band Academy, Platform K, and Generator, and with support from Region Midtjylland. Through workshops, events, and collaborations over the past three years, UMTO has grown into a platform where young people can learn, develop, and connect with other creative talents. With experience from the Central Jutland youth environments, their working methods will be tested across the rest of Denmark for the benefit of the nationwide emerging culture creators behind the scenes.

UMTO has always been intended as a platform and community for young people interested in creating music and cultural events. A place where one could get the first experience with stage production, technology, and general project management. Therefore, it has been important to give the keys directly to the young people from the start, and this has paid off in the form of an ambitious community with camps where they could test their skills and interests in an engaging and developmental environment.

 

Foto: Dennis Lissak

Med afsæt i UMTOs arbejde de seneste år har ungefællesskabet netop fået bevilliget 3,3 millioner kroner fra Tuborgfondet til videreudvikling af arbejdet. Denne gang med fokus på udbredelse til resten af landet. 

Støtten fra Tuborgfondet løber frem til sommeren 2027, og den vil give UMTO muligheden for at udvide med en årlig landsdækkende tour med afsæt i landets ungemiljøer og spillesteder, samt en fortsat videreudvikling af UMTOs scene på SPOT Festival.

UMTO blev skabt i samarbejde med Fermaten, SPOT Festival og en række andre kulturinstitutioner, og siden etableringen i 2022 har formålet været at give musikkens unge kulturskabere en platform, hvor de kan dygtiggøre sig i et energisk og selvstændigt miljø. Med støtte fra Region Midtjylland blev første projekt lanceret med stor succes under SPOT Festival 2022, hvor UMTO arrangerede og afviklede en hel dag i Rå Hal. Siden da har UMTO arbejdet ihærdigt på at skabe bedre muligheder for, at unge musikinteresserede, især i mindre byer, kan udfolde deres kreative potentiale og skabe nye kulturbårne fællesskaber og ambitiøse projekter.

“Vi er helt vildt taknemmelige for Tuborgfondets støtte. Det giver os mulighed for at udvide vores aktiviteter og nå ud til endnu flere unge kulturskabere på tværs af hele landet, men det føles også som en kæmpe anerkendelse af den indsats, UMTO har lavet de seneste år. Vi glæder os til at fortsætte vores arbejde med at understøtte og styrke den næste generation af kreative talenter i musik- og kulturbranchen på tværs af hele landet,” lyder det fra projektleder Esben Aarup

Sætter fokus på effekten af at give ungdommen nøglerne
Med Tuborgfondets bevilling vil UMTO kunne lancere et nyt initiativ, UMTO Tour, samt fastholde UMTOxSPOT. Begge dele skal være grundlaget for at fortsætte arbejdet med kompetenceudvikling og erfaringsudveksling blandt unge. Bevillingen vil også muliggøre en bredere geografisk dækning, hvilket sikrer, at flere unge får adgang til de ressourcer og netværk, som UMTO tilbyder – stadig med de unge selv som projektledere.

Tuborgfondet har blandt andet fokus på at støtte tiltag, der fremmer unges engagement og kreativitet, og bevillingen til UMTO er endnu et skridt i den retning:

“Mange unge drømmer om en karriere i musikken – enten foran eller bag scenen – og UMTO er en fantastisk mulighed for unge, der gerne vil tættere på musikbranchen. Vi er glade for, at unge musikinteresserede over hele Danmark, nu får mulighed for at prøve sig selv af sammen med andre, når UMTO udvider indsatsen og fortsætter det gode arbejde,” siger Mikkel Sander, Programansvarlig for Kreative Erhverv i Tuborgfondet.

Udrulningen af UMTO Tour er allerede på tegnebrættet til efteråret, og de nærmere detaljer vil blive annonceret snarest. Alle interesserede unge kulturskabere i hele landet opfordres til at følge med på deres sociale medier og hjemmeside for mere information om kommende aktiviteter og muligheder for at være med.

 

Om UMTO – UngeMiljøernesTakeover
UMTO – UngeMiljøernes Takeover blev etableret i 2022 med det formål at skabe netværk og udviklingsmuligheder for unge kulturskabere i Danmark. Projektet blev dannet i samarbejde med Fermaten, SPOT, Grobund Bandakademi, Platform K og Generator, og med støtte fra Region Midtjylland. Gennem workshops, arrangementer og samarbejder de seneste tre år har UMTO vokset sig til en platform, hvor unge kan lære, udvikle sig og skabe forbindelser med andre kreative talenter, og med erfaring fra de midtjyske ungemiljøer skal arbejdsmetoder testes af i resten af Danmark til gavn for det landsdækkende vækstlag af kulturskabere bag scenen. 

UMTO har fra starten været tiltænkt som platform og fællesskab for unge med interesse i selve skabelsen af musik- og kulturarrangementer. Et sted hvor man kunne få den første oplevelse med sceneproduktion, teknik og generel projektstyring. Derfor har det også været vigtigt at give nøglerne direkte til de unge fra starten, og det har givet pote i form af et ambitiøst fællesskab med bl.a. camps, hvor man har kunne teste evner og interesser af i et engageret og udviklende miljø.

Foto: Dennis Lissak