EN DK

Since its inception, SPOT has been the festival for new music. And if there’s anything that can truly divide an audience, it’s new music. That being said, selecting the roughly 40 debutants who are a regular feature on the SPOT program every year is neither an easy nor unimportant task. Therefore, this task falls to an expert jury of five highly experienced industry professionals. Meet them in this article series and find out who to send a loving thought to when you discover your new favorite artist among this year’s debutants in May!

Morten Riis is an independent artist manager but also works on releasing music and producing concerts. He is a man deeply immersed in several layers that constitute the professional work of the music industry and has a special interest in promoting talented yet untested debutants.

Therefore, he had no doubt that it was a big yes when the opportunity to be part of this year’s professional jury was presented to him.

“It’s a privilege to get insight into so much new music from the generation that will shape our industry in the future,” he explains.

In his selection, he has placed a strong emphasis on choosing debutants who can make the most out of a showcase concert at SPOT. At the same time, it has been important for him that the debutants presented at SPOT represent the diversity that also exists in the Danish music industry, whether it comes to gender, ethnicity, genres, or experience.

“SPOT should elevate the very young stars, whether applicants need SPOT to showcase for gatekeepers or to also assemble the right team,” says Morten Riis.

Together with the four other members of the professional jury, Morten Riis has listened to no less than 300 of the most talented artists from this year’s applicant pool. It has then been their task to select 30-40 names. And it has not been an easy one.

“The field from the other Nordic countries was extremely strong,” says Morten Riis, who also sees indications that both the electronic and jazz scenes in Denmark are heading for an exciting time.

Furthermore, there is a clear trend where many Danish artists sing in Danish. According to Morten Riis, one of the most exciting things about Danish music right now is how and when space will be created for other languages on the commercial scene.

“That’s needed,” he asserts.

Perhaps for that reason, he is particularly looking forward to experiencing the Danish rapper Milez at SPOT, who with roots in Italy and England raps in both languages.

In addition to Morten Riis, SPOT’s professional jury of 2024 consisted of Sebastian Wolf, Jannie Overgaard, Nanna Ruus, and Ena Cosovic.

Lige siden sin start har SPOT været festivalen for ny musik. Og er der noget, der for alvor kan dele vandene i en publikumsskare, er det netop ny musik. Med det sagt er det hverken en nem eller uvigtig opgave at udvælge de godt 40 debutanter, der hvert år er fast inventar på SPOT-programmet. Opgaven tilfalder derfor en fagjury på fem toperfarne branchepersoner. Mød dem i artikelserien her, og find ud af, hvem du skal sende en kærlig tanke, når du til maj opdager din nye yndlingsartist blandt årets debutanter!

Morten Riis er selvstændig artist manager, men arbejder også med at udgive musik og producere koncerter. Han er en mand med fingrene dybt begravet i flere af de lag, der udgør det professionelle arbejde med musikbranchen og har en særlig interesse i at fremme de dygtige, men uprøvede, debutanter. 

Derfor var han heller ikke i tvivl om, at det selvfølgelig blev et stort ja, da muligheden for at blive en del af dette års fagjury blev præsenteret for ham. 

Det et privilegium at få indblik i så meget ny musik fra den generation, der kommer til at farve vores branche i fremtiden,” forklarer han. 

I sin udvælgelse har han lagt et stort fokus på at vælge debutanter, der kan få mest muligt ud af en showcase-koncert på SPOT.  Samtidig har det været vigtigt for ham, at debutanterne, der bliver præsenteret på SPOT, repræsenterer den mangfoldighed og diversitet, der også er i den danske musikbranche. Uanset om det kommer til køn, etnicitet, genrer og erfaring. 

“SPOT skal løfte de helt spæde stjerner, uanset om ansøgerne har brug for SPOT til at showcase for gatekeepers eller for også at sætte det rette hold,” siger Morten Riis. 

Sammen med fagjuryens fire øvrige medlemmer har Morten Riis lyttet til intet mindre end 300 af de dygtigste artister fra dette års ansøgerfelt. Det har derefter været deres opgave at udvælge 30-40 navne. Og det har ikke været en nem opgave. 

“Feltet fra de andre nordiske lande var enormt stærkt, “ lyder det fra Morten Riis, der også ser indikationer på, at både den elektroniske og jazzede scene i Danmark går en spændende tid i møde. 

Derudover er der en klar tendens, hvor mange danske artister synger på dansk. Ifølge Morten Riis er noget af det mest spændende ved dansk musik lige nu, hvordan og hvornår der bliver skabt plads til andre sprog på den kommercielle scene. 

“Det er der brug for, “ fastslår han. 

Måske netop derfor glæder han sig særligt til at opleve den danske rapper Milez på SPOT, der med rødder i Italien og England rapper på begge sprog.

Foruden Morten Riis bestod SPOTs fagjury anno 2024 af Sebastian Wolf, Jannie Overgaard, Nanna Ruus og Ena Cosovic.