EN DK

Since its inception, SPOT has been the festival for new music. And if there’s anything that can truly divide an audience, it’s new music. That being said, selecting the roughly 40 debutants who are a regular feature on the SPOT program every year is neither an easy nor unimportant task. Therefore, this task falls to an expert jury of five highly experienced industry professionals. Meet them in this article series and find out who to send a loving thought to when you discover your new favorite artist among this year’s debutants in May!

Ena Cosovic has a deep insight into how broad, embracing, and talented the Danish music scene is. As a radio host on P3, she primarily deals with new Danish artists and emerging music, and when she takes on the hosting role on Popdatering Weekend, she acts as a gatekeeper, introducing the new Danish music to P3’s many listeners. Therefore, she didn’t hesitate to say yes to being part of the professional jury tasked with selecting the approximately 40 debutants for the SPOT program in 2024.

“I’m passionate about music and the new talents, so I’m immensely grateful to be allowed to sit on the jury with other competent colleagues from the industry,” Ena Cosovic explains.

The passion for the new talents has also been crucial as Ena has listened to and selected artists for SPOT. It’s important that the artist is “ready” to stand on a SPOT stage, which is a difficult judgment:

“It’s about knowing the artist’s backstory and journey with music. Most importantly, the music must have a purpose. There needs to be a nerve, a viewpoint, and a fire present,” Ena Cosovic explains.

The jury members listen through 300 different hopeful artists before the challenging task of cutting down the many talents to just 40 debutants begins. In the extensive listening work, Ena Cosovic has noticed the ubiquitous, sensitive, and electronic hip-hop:

“We’ve moved away from the stereotypical and stigmatizing narrative of the male gender as exclusively macho with a focus on expensive cars, vast amounts of money, and a monotonous view of women as objects.”

The trend of breaking with the familiar and turning rules and “norms” on their heads applies not only within hip-hop, according to Ena Cosovic. It’s one of the most exciting aspects of Danish music right now:

“There’s experimentation. New and old trends merge, and it contributes to making the musical landscape feel rich and inspiring,” she says.

And precisely for that reason, she also looks forward to being surprised when the festival kicks off on May 3rd and 4th.

“SPOT has delivered some of the best and biggest musical surprises, and that’s why curiosity is also the most important ‘thing’ to bring to the festival.”

In addition to Morten Riis, SPOT’s professional jury of 2024 consisted of Sebastian Wolf, Jannie Overgaard, Nanna Ruus, and Ena Cosovic.

Lige siden sin start har SPOT været festivalen for ny musik. Og er der noget, der for alvor kan dele vandene i en publikumsskare, er det netop ny musik. Med det sagt er det hverken en nem eller uvigtig opgave at udvælge de godt 40 debutanter, der hvert år er fast inventar på SPOT-programmet. Opgaven tilfalder derfor en fagjury på fem toperfarne branchepersoner. Mød dem i artikelserien her, og find ud af, hvem du skal sende en kærlig tanke, når du til maj opdager din nye yndlingsartist blandt årets debutanter!

Ena Cosovic har om nogen et indblik i hvor bred, favnende og dygtig den danske musikscene er. Som radiovært på P3 beskæftiger hun sig primært med nye, danske kunstnere og vækstlagsmusik og når hun indtager værtsrollen på Popdatering Weekend fungerer hun som gatekeeper, der præsenterer den nye, danske musik for P3’s mange lyttere. Derfor var hun heller ikke længe om at sige ja til at være en del af den fagjury, der i 2024 skal udvælge de godt 40 debutanter til SPOT-programmet. 

“Jeg brænder for musik og de nye talenter, så jeg er enormt taknemmelig over, at få lov til at sidde med i juryen sammen med andre kompetente kollegaer fra branchen, “ fortæller Ena Cosovic. 

Passionen for de nye talenter har også været væsentlig, mens Ena har gennemlyttet og udvalgt artister til SPOT. Det er vigtigt, at kunstneren er “klar” til at stå på en SPOT-scene, hvilket er en svær vurderingssag: 

“Det  handler om at kende kunstnerens forhistorie og rejse med musikken. Vigtigst af alt skal musikken ville noget. Der skal være en nerve, et synspunkt og en ild til stede, “ forklarer Ena Cosovic. 

Fagjurymedlemmerne lytter 300 forskellige, håbefulde artister igennem, inden den svære opgave med at nedskære de mange talenter til bare 40 debutanter går i gang. I det store lyttearbejde, har Ena Cosovic lagt mærke til den allestedsværende, følsomme og elektroniske hip hop: 

“Vi er kommet væk fra den stereotypiske og stigmatiserende fortælling om det mandelige køn som værende udelukkende macho med et fokus på dyre biler, uanede mængder af penge og et ensformigt blik på kvinden som objekt.”

Tendensen med at bryde med det velkendte og vende regler og “plejer” på hovedet, gælder ikke kun inden for hiphoppen. Det er ifølge Ena Cosovic noget af det mest spændende ved dansk musik i øjeblikket: 

“Der bliver leget. Nye og gamle tendenser flyder sammen, og det er med til, at det musikalske landskab føles rigt og inspirerende,” siger hun. 

Og netop derfor glæder hun sig også til at blive overrasket, når festivalen løber af stablen den 3. og 4. maj. 

“SPOT har nemlig leveret nogle af de bedste og største musikalske overraskelser, og derfor er nysgerrigheden også den vigtigste “ting” at have med sig ind på festivalen.”

Foruden Morten Riis bestod SPOTs fagjury anno 2024 af Sebastian Wolf, Jannie Overgaard, Nanna Ruus og Ena Cosovic.