EN DK

Before heading to SPOT, it’s always good to have a handle on the practical details so you can navigate from concert to concert without worries. We always suggest swinging by our FAQ here, but we’ve also gathered a few extra handy tips, tricks, and practical tidbits below

Site Map
This year, the festival site is centered around Musikhusparken and Aarhus Congress Center. You’ll also find SPOT’s own bars in these areas, and if you feel it’s time for a bite to eat, head towards Thomas Jensens Allé, where food trucks will be ready to satisfy your hunger.

Check out all of this year’s stages on the map here.


SPOT App and Favorites 
We recommend downloading our SPOT app so you always have the full program at your fingertips. Here, you can also create your own list of all the favorites you can’t miss – it’s the perfect opportunity to dive into the lineup once again. There will also be the big, printed treasure map available at the festival site when you arrive.
Last year, we had a bit of trouble with our system deleting your favorites. But this year, we’ve searched high and low and found out it was a text string in Apple’s systems that wouldn’t cooperate. The issue has been fixed now, but if you logged into the app with your Apple ID before April 25th, you might experience your favorites disappearing again. But fear not – if it happens, simply go to ‘settings’ in the app, press ‘delete data,’ start over on your list, and everything will be in perfect order.

If you logged in with Facebook or Google, everything should be as it should, without the need for an extra round with the favorites (unless, of course, you want to add more – and there’s always a new favorite to spot – pun intended).

Free Concerts
To shop freely among all the music without worries, you’ll need a SPOT wristband, which you can get here. But if you find yourself in a situation where the money doesn’t quite stretch to a festival ticket this time around, or you just want a taste of SPOT before diving into the big buffet, we also have a few free options ready for you.

There will be free entry to Ridehuset both days, where our partners Popkorn Nordic, Quasar, and Posten will provide music on Friday, while UMTO takes over all day on Saturday. Additionally, you can also drop by Aarhus Congress Center for the KarriereKanonen semifinal on the stage in Aarhus Congress Center on Friday from 3:00 PM to 6:00 PM, and for the day party with DiGiDis’ three artists Filuka, Speedy, and Clean Out Louis on Saturday from 1:00 PM to 3:00 PM – both of which require no wristband. Inden du skal på SPOT, er det altid godt, at have styr på de praktiske informationer, så du kan vandre fra koncert til koncert uden bekymringer. Vi foreslår som altid, at du svinger forbi vores FAQ her, men vi har også lige samlet et par ekstra gode fifs, tips og praktiske småting herunder:

Kort over pladsen
Festivalpladsen ligger i år centreret omkring Musikhusparken og Aarhus Congress Center. Det er også i de områder, du kan finde SPOTs egne barer, og hvis du kan mærke, at det er tid til en bid mad, skal du søge mod Thomas Jensens Allé, hvor der vil stå foodtrucks klar til at stille din sult. 

Tjek op på alle årets scener i kortet her

SPOT-appen og favoritter
Vi vil anbefale, at du får downloadet vores SPOT-app, så du altid har hele programmet lige ved hånden. Her kan du også lave din egen liste med alle de favoritter, som du ikke må gå glip af – og det er jo den perfekte mulighed for at dykke ned i lineuppet endnu en gang.

Sidste år havde vi lidt bøvl (sagt på godt jysk) med at vores system slettede jeres favoritter. Men i år har vi søgt højt og lavt, og fundet ud af at det var en tekststreng i Apples systemer, der ikke ville samarbejde. Fejlen er rettet nu, men hvis du har logget ind i appen med dit Apple-ID inden 25. april, så kan du godt opleve, at favoritterne igen forsvinder. Men frygt ej – skulle det ske, så skal du blot gå ind i ‘indstillinger’ i appen, trykke ‘slet data’, starte forfra på din liste og så er alt i skønneste orden.

Hvis du har logget ind med Facebook eller Google, så er alt som det skal være, uden behov for en ekstra omgang med favoritterne (medmindre du selvfølgelig vil tilføje flere – og der er jo altid en ny yndling at spotte)

Gratis koncerter
For at kunne shoppe løs blandt al musikken uden bekymringer, så skal du have et SPOT-armbånd, og sådan et kan du erhverve dig her. Men skulle du være i den situation, at pengene ikke helt rækker til en festivalbillet i denne omgang, eller du lige vil have en SPOT’sk smagsprøve, inden du kaster dig ud i den store buffet, så har vi også et par enkelte gratis muligheder klar til dig. 

Der vil nemlig være gratis adgang til Ridehuset begge dage, hvor vores partnere Popkorn Nordic, Quasar og Posten sørger for musik fredag, mens UMTO tager over hele lørdag. Derudover kan du også komme forbi Aarhus Congress Center  til KarriereKanonens semifinale på scenen i Aarhus Congress Center fredag fra 15.00-18.00, og til day party med DiGiDis tre artister Filuka, Speedy og Clean Out Louis om lørdagen fra 13.00-15.00 – begge dele kræver intet armbånd.