EN DK

Text by Katrine Kynde Knudsen


On Monday, March 11, SPOT finally announced this year’s SPOT Metal lineup: Gennem Tågen, LIFESICK, Night Fever, Lightchapter, and Swartzheim. The five bands, spanning from old-school Danish metal to aggressive hardcore punk, were selected in collaboration between SPOT and the venue TRAIN, which is hosting the metal program for the sixth consecutive year.

Martin Boesvang, the project manager for SPOT Metal, is one of the minds behind this year’s metal lineup. With two decades of experience in the Danish metal scene, including working at events like Viborg Metal Festival, Copenhell, and Metal Magic, he explains the selection process for SPOT Metal:

“I work together with Ib Valentin from TRAIN when booking for SPOT Metal. We both create a list based on who has applied – and then we negotiate. This often involves several meetings, a handful of emails, and quite a bit of coffee.”

Although the negotiation process may take some time, Martin Boesvang explains that he and Ib Valentin ultimately agree on the most important criteria:

“We prefer bands that have something to offer in various sub-genres, and we always look for new names that could benefit from the right people discovering them,” says Martin Boesvang, adding, “And it’s no secret that we always want a headliner on the program to end the evening with a bang.”

Metal Renaissance

The fact that SPOT Festival, in collaboration with TRAIN, has opened its doors to an evening filled with metal every year since 2018 is primarily due to the significant interest of festival-goers in metal music. Despite metal still being a niche genre in Denmark, there is, according to TRAIN booker Ib Valentin, an incredibly high interest in the hard-hitting music, not only during the SPOT Festival but also generally at venues.

“At TRAIN, we can clearly feel that metal concerts are very popular and have become more and more in demand for several years now. In addition to SPOT Metal concerts, we now present around 15-20 metal concerts per year,” says Ib Valentin.

When asked about the rising popularity of metal music, Ib Valentin suggests that it is a combination of several factors:

“The variety of groups and, consequently, different sub-genres within metal is vast, and the overall quality of the music is high. This contributes to an increasing number of interested audiences,” says Ib Valentin.

Martin Boesvang agrees, recognizing that metal music has experienced a bit of a renaissance in recent years:
“In the last couple of years, we see that the younger audience is starting to attend more and more concerts and, for that matter, has also started to play more metal themselves,” says Martin Boesvang.

Want more metal?

If you find the prospect of more metal in the Danish music landscape exciting, SPOT and TRAIN hope to see you when SPOT Metal takes place on Friday, May 3rd. Ib Valentin and the rest of the TRAIN team are looking forward to opening the doors for all the enthusiastic festival-goers:

“The metal audience is a lovely, interested, and dedicated audience, and the atmosphere is always great – so I look forward to such a metal night where we also cover different parts of the genre,” says Ib Valentin.

Martin Boesvang from SPOT agrees – and before the tickets (hopefully) sell out, he would also like to dispel the myth that metal is only for hardcore fans. For SPOT Metal, there is something in the program for every taste – regardless of how comfortable you are with headbanging, growling, and bass amplifiers:

“If you’ve never been to a metal concert before, you can start with a band like Lightchapter, which also has some calm elements in their music. And if you’re wild at heart, you’ll love hitting your neighbor with an inflatable hammer during LIFESICK or dancing to Swartzheim. Regardless, there are earplugs and plenty of cold beer at the bar,” concludes Martin Boesvang.

If you haven’t gotten your ticket for SPOT Festival // SPOT Metal yet, buy today via the links below here

SPOT Festival Ticket

SPOT Metal TicketTekst af Katrine Kynde Knudsen


Mandag 11. marts kunne SPOT endelig offentliggøre dette års SPOT Metal navne: Gennem Tågen, LIFESICK, Night Fever, Lightchapter og Swartzheim. De fem bands, der musikalsk spænder fra old-school dansksproget metal til agressiv hardcore punk, er valgt ud i samarbejde mellem SPOT og spilletstedet TRAIN, som for sjette gang i træk lægger hus til metalprogrammet.  

Projektleder for SPOT Metal, Martin Boesvang, er en af hjernerne bag dette års metal-lineup. Han har igennem to årtier været en del af det danske metalmiljø, hvor han blandt andet har arbejdet med events som Viborg Metal Festival, Copenhell og Metal Magic. Om udvælgelsesprocessen til SPOT Metal fortæller han: 

“Jeg arbejder sammen med Ib Valentin fra TRAIN, når der skal bookes til SPOT Metal. Vi laver begge en liste, ud fra hvem der har søgt – og så forhandler vi. Dette tager ofte nogle møder, en håndfuld mails og en del kaffe.”

Selvom forhandlingsprocessen godt kan trække ud, fortæller Martin Boesvang dog, at han og Ib Valentin på bundlinjen er helt enige om de vigtigste kriterier:  “Vi vil helst have bands, der har noget at byde på i flere forskellige undergenrer, og vi leder altid efter nogle nye navne, som godt kunne bruge, at de rigtige mennesker opdager dem,” siger Martin Boesvang og fortsætter: 

“Og så er det heller ikke nogen hemmelighed, at vi altid gerne vil have et hovednavn på programmet, så vi kan slutte aftenen af med et brag.”

 

Metalrenæssance

At SPOT Festival i samarbejde med TRAIN nu har slået dørene op til en aften proppet med metal hvert år siden 2018, er selvfølgelig først og fremmest muligt takket være festivalgæsternes store interesse for metalmusikken. Til trods for, at metal stadig er en nichegenre i Danmark, er der nemlig – ifølge booker på TRAIN, Ib Valentin – utroligt stor interesse for den hårdtslående musik, både i forbindelse med SPOT Festival men også helt generelt hos spillestederne. 

“På TRAIN kan vi tydeligt mærke, at metalkoncerterne er meget populære og generelt er blevet mere og mere efterspurgte i en del år efterhånden. Foruden SPOT Metal-koncerterne præsenterer vi nu omkring 15-20 metalkoncerter på et år,” fortæller Ib Valentin.

Spørger man ham, hvad metalmusikkens stigende popularitet skyldes, er buddet, at det er en kombination af flere faktorer:  “Udvalget af grupper og deraf også af forskellige undergenrer inden for metallen er stort, og så er kvaliteten af musikken generelt høj. Det medvirker til, at der kommer stadig flere interesserede publikummer,” siger Ib Valentin. 

Han bakkes op af Martin Boesvang, der ligeledes kan genkende, at metalmusikken har fået lidt af en renæssance. 

“De sidste par år ser vi, at det yngre publikum begynder at komme mere og mere med til koncerter og for den sags skyld også er begyndt at spille mere metal selv,” siger Martin Boesvang. 

 

Vil du også have mere metal?

Synes du, at udsigten til mere metal i det danske musiklandskab lyder spændende, håber SPOT og TRAIN selvfølgelig på at se dig, når SPOT Metal løber af stablen fredag d. 3. maj. Ib Valentin og resten af holdet på TRAIN glæder sig i hvert fald til at slå dørene op for alle glade festivalgæster: 

“Metalpublikummet er et skønt, interesseret og dedikeret publikum, og stemningen er altid god – så jeg glæder mig til sådan en metalaften, hvor vi også kommer godt rundt i de forskellige dele af genren,” siger Ib Valentin. 

Martin Boesvang fra SPOT erklærer sig enig – og inden billetterne (forhåbentlig) melder udsolgt, vil han desuden gerne at aflive myten om, at metal kun er for de hardcore fans. Til SPOT Metal er der sørget for, at der er noget i programmet for enhver smag – uanset hvor komfortabel man er med headbanging, growling og basforstærkere: 

 

“Hvis man aldrig har været til metalkoncert før, så kan man starte med et band som Lightchapter, der også har nogle rolige elementer over deres musik. Og er man vild af sind, så vil man elske at slå naboen med en oppustelig hammer til LIFESICK eller danse til Swartzheim. Lige meget hvad er der ørepropper og masser af kolde øl i baren,” afslutter Martin Boesvang. 

Har du endnu ikke fået fat på din billet til SPOT Festival // SPOT Metal, så køb i dag via links herunder

SPOT-billetter

SPOT Metal-billetter