EN DK

In about 5 months, we’re once again ready to welcome you all to two days of festival atmosphere, networking, and knowledge sharing when a lineup of national and international industry professionals take over Aarhus for SPOT+ 2024. The first names have already been confirmed for the program – more specifically, we have a handful of exciting Music Supervisors ready for you.

Sync is the overarching term used when placing music in films, TV series, games, trailers, and advertisements. The placement of Danish music in the international media world is an important part of the daily routine for music publishers, music companies, artists, and songwriters. At SPOT+, we have focused on this area for many years, providing opportunities for Danish and international industry players to meet at networking meetings and seminars under the banner ‘Let’s Talk Sync.’

A Music Supervisor’s role is to place music in other media, making it crucial that we create the best opportunities each year to network and form new collaborations in this field. This way, we can create the best conditions for connecting Danish music with films, TV series, and advertisements.

This year, we can announce the 10th edition of one of SPOT+’s biggest attractions – our speed meetings ‘Meet The Music Supervisors.’ Producer and co-organizer of SPOT+, Jesper Mardahl from Promus, is pleased to once again create a strong Sync platform during next year’s festival:

“In close collaboration with several industry players, we have developed an important platform for sync work here at home. SPOT and SPOT+ have also become a strong focal point for many international actors who are happy to come to the city to listen to music and meet new partners. In recent years, we have hosted over 80 international music supervisors – often in full Hollywood gear, such as Mary Ramos (Quentin Tarantino), Thomas Golubic (‘Breaking Bad’), and Nora Felder (‘Stranger Things’). This makes SPOT+ something truly special,” says Jesper Mardahl, producer and organizer of SPOT+.

The team of Music Supervisors for SPOT+ 2024 has already taken shape with the following names:
Adam Ghoubali/Betc (F), Alick Sethe/Retox (HU/UK), Connie Farr/ThinkSync (UK), Dominic Goodman/Tin Drum (UK), Gregoire Bucaille/Prodigiius (F), Henan Wensink/HenanX (DE), Jumi Akinfenwa/Red-Five (UK), Maxime Rouge/Prodigious (F), Michelle Johnson/Shop Around Music (US), Paulina Marquez/independent (ES), Thomas Binar/PPG Entertainment (DE), Samuel Diaz/Paramount (US), Jesper Gadeberg/Musicstylist.com Gadeberg (DK), and Leslie Ming/independent (DK).

Participation in ‘Meet The Music Supervisors’ and ‘Pitch Your Music To Music Supervisors’ is through application, and the opening date for the application round will be announced in the new year.

All our music supervisor activities have been developed in close collaboration with and with the support of Musikforlæggerne i Danmark and Koda Kultur.

SPOT and SPOT+ 2024 will be held on May 3rd-4th next year in Aarhus. SPOT+ is organized by Promus in collaboration with SPOT.Om små 5 måneder er vi endnu engang klar til at byde velkommen til to dage med festivalstemning, networking og vidensdeling, når en perlerække af nationale og internationale branchefolk indtager Aarhus til SPOT+. De første navne har allerede meldt deres ankomst i programmet – nærmere bestemt har vi en håndfuld spændende Music Supervisors klar til jer. 

Sync er det overordnede begreb, der bruges, når vi placerer musikken i film, tv-serier, spil, trailere og reklamer. Og netop placeringen af dansk musik i den internationale medieverden er en vigtig del af hverdagen for musikforlæggere, musikselskaber, artister og sangskrivere.

På SPOT+ har vi i de sidste mange år haft et særligt fokus på området, og gjort det muligt for danske og internationale brancheaktører mødes til både netværksmøder og seminarer under fanen ‘Let’s Talk Sync’.

En Music Supervisors rolle er at placere musikken i andre medier, og derfor er det vigtigt, at vi hvert år skaber de bedste muligheder for at skabe netværk og nye samarbejder på netop dette område – på den måde kan vi skabe de bedste vilkår for at få dansk musik koblet sammen med film, tv-serier og reklamer. 

I år kan vi annoncere den 10. udgave af et af SPOT+ største tilløbsstykker – vores speed meetings ‘Meet The Music Supervisors’. Producent og medarrangør af SPOT+, Jesper Mardahl fra Promus er glad for endnu engang at skabe en stærk Sync-platform under næste års festival: 

 

”I et tæt samarbejde med en række af branchens aktører, har vi fået udviklet en vigtig platform for sync-arbejdet herhjemme. Og efterhånden er SPOT og SPOT+ også blevet et stærkt fikspunkt for de mange internationale aktører, der er glade for at komme til byen for at høre musik og møde nye samarbejdspartnere. Vi har i de sidste år  haft besøg af over 80 internationale music supervisors – og ofte i det helt store Hollywood-gear, som Mary Ramos (Quentin Tarantino), Thomas Golubic (‘Breaking Bad’) og Nora Felder (‘Stranger Things’). Der gør SPOT+ til noget helt særligt”, udtaler Jesper Mardahl, producent af SPOT+

Og holdet af Music Supervisors til SPOT+ 2024 har allerede taget flot form med følgende navne:

Adam Ghoubali/Betc (F), Alick Sethe/Retox (HU/UK), Connie Farr/ThinkSync (UK), Dominic Goodman/Tin Drum (UK), Gregoire Bucaille/Prodigiius (F), Henan Wensink/HenanX (DE), Jumi Akinfenwa/Red-Five (UK), Maxime Rouge/Prodigious (F), Michelle Johnson/Shop Around Music (US), Paulina Marquez/independent (ES), Thomas Binar/PPG Entertainment (DE), Samuel Diaz/Paramount (US), Jesper Gadeberg/Musicstylist.com Gadeberg (DK) og Leslie Ming/independent (DK).

Deltagelse til ‘Meet The Music Supervisors’ og ‘Pitch Your Music To Music Supervisors’ sker via. ansøgning, og datoen for åbningen af ansøgningsrunden vil blive annonceret først i det nye år.

Alle vores music supervisor-aktiviteter er blevet til i tæt samarbejde med og med støtte fra Musikforlæggerne i Danmark og Koda Kultur.

SPOT og SPOT+ 2024 afholdes 3.-4. maj næste år i Aarhus. SPOT+ er tilrettelagt af Promus i samarbejde med SPOT.