EN DK

Contemporary composers are creating a diverse catalog of orchestral music that unfolds effortlessly and is liberated from traditions and genres. With the SPOT FLUX project, SPOT Festival and the Danish Composers’ Association introduce a new platform showcasing a broad palette of contemporary orchestral works.

Today’s composers are ambitious contemporary artists. They craft relevant orchestral pieces in harmony with technology, both sonically and visually; orchestral works that integrate performance, opera, installation, and dance; and exploratory, experimental orchestral works.

SPOT FLUX is a powerful new narrative about contemporary orchestral composers. They win prestigious international awards, receive significant recognition, and create works that reflect our time, drawing the future orchestral audience into symphonic halls. Gunnar Madsen from SPOT Festival states: “It is an outstanding untold story that we are now focusing on.”

With SPOT FLUX, a platform is created to ensure that these significant works of art come to life and are experienced by more people, both in Denmark and internationally. Strong collaborative relationships are necessary for the future of orchestral music. A symphonic work has a long journey from idea to reality. SPOT FLUX focuses on the strong and essential collaborative relationships between composer, orchestra, conductor, and producer. SPOT FLUX invites these stakeholders to present their works, visions, and tools in the concert hall, providing a current insight into the concert experience that awaits the audience.

SPOT FLUX is a platform that allows orchestras to present the extensive work they put into performing new art music over several years. It requires a special musicality, expertise, and insight into contemporary art to produce and convey new and boundary-pushing works. Line Tjørnhøj, vice president of the Danish Composers’ Association, says:

“These are big wild works. Contemporary composers have strong co-working skills and conceptualize with a broad overview and creativity the complicated structures that make up orchestral music.”

In the first edition of SPOT FLUX, Athelas Sinfonietta, Aarhus Chamber Orchestra, Damkapellet, and Århus Sinfonietta present works by composers with whom they have had close collaborations over the years. The orchestras select current composers and works, which are presented in four unique concerts during SPOT 2024. In the coming years, the platform will expand to also showcase symphonic contemporary orchestral music.

The industry is invited into the possibilities of orchestral music. SPOT FLUX also includes a professional and networking program for the music industry, providing a framework for direct meetings between SPOT FLUX’s composers and orchestras and industry participants from home and abroad. The professional and networking program aims to strengthen the essential collaborative relationships in the creation of an orchestral work and serves as a platform for necessary discussions on dissemination, co-creation, and bridging gaps.

Details about the professional and networking program will be announced later.

Sign up for more information about the professional and networking program here.
To participate in the professional and networking program, one must have a SPOT+ ticket. SPOT FLUX takes place during SPOT Festival on May 3-4, 2024.

SPOT FLUX partners are SPOT Festival, Danish Composers’ Association, and Art Music Denmark. The project is supported by the Augustinus Foundation.

 

Organizations behind SPOT FLUX:

Danish Composers’ Association (DKF) is a membership organization and interest group for professional composers and sound artists with 300+ members. DKF represents music creators who work uncompromisingly with music and sound as an artistic medium, where artistic experiments are driven by curiosity, courage, and boundary exploration. These processes require special working conditions, which the Danish Composers’ Association helps create and support.

SPOT Festival has been a recurring showcase festival since 1994, spreading new music around Aarhus in the spring. The festival has served as a springboard for Danish and Nordic artists dreaming of conquering both Danish and international stages. It is a diverse musical experience where industry professionals mingle with the audience in the quest to experience current trends and talents within the many layers of music.

Samtidens komponister skaber et mangfoldigt katalog af orkestermusik, derudfolder sig ubesværet og frigjort af traditioner og genrer. Med projektet SPOT FLUX lancerer SPOT Festival og Dansk Komponistforening en ny platform, der præsenterer en bred pallette af tidens orkesterværker.

Komponister i dag er ambitiøse samtidskunstnere. De skaber relevante orkesterværker i samklang med teknologi, både lydligt og visuelt; orkesterværker, der integrerer performance, opera, installation og dans; og orkesterværker, der er grænsesøgende og eksperimenterende.

SPOT FLUX er en ny stærk fortælling om vor tids orkesterkomponister. De vinder de største internationale priser, høster stor anerkendelse og skaber værker, der spejler vores tid og trækker fremtidens orkesterpublikum ind i de symfoniske sale. Gunnar Madsen fra SPOT Festival udtaler: ”Det er en enestående ufortalt historie, vi nu sætter fokus på”.

Med SPOT FLUX skabes en platform, der ønsker at sikre, at disse store kunstværker får mere liv ogopleves af flere, både her i Danmark og internationalt. Stærke samarbejdsrelationer er nødvendige for fremtidens orkestermusik Et orkesterværk har en lang rejse fra ide til virkelighed. SPOT FLUX sætter fokus på de stærke og helt

essentielle samarbejdsrelationer mellem komponist, orkester, dirigent og producent. SPOT FLUX inviterer disse aktører til at præsentere deres værker, visioner og værktøjer i orkestersalen, og dermed levere et aktuelt indblik i den koncertoplevelse, publikum har i vente

SPOT FLUX er en platform, der gør det muligt for orkestre at præsentere det store arbejde, de over flere år lægger i at fremføre ny kunstmusik. Det kræver et helt særligt musikerskab, særlig ekspertise og indsigt i samtidskunst at kunne producere og formidle nye og grænsesøgende værker. Line Tjørnhøj, næstperson i Dansk Komponistforening siger: 

”Det er store vilde værker. Nutidskomponister har stærke co-working skills og konceptualiserer med stort overblik og kreativitet de komplicerede strukturer, der udgør orkestermusik”.

 

På første version af SPOT FLUX præsenterer Athelas Sinfonietta, Aarhus Kammerorkester, Damkapellet og Århus Sinfonietta værker af komponister, de over årene har haft tætte samarbejder med. Orkestrene udvælger aktuelle komponister og værker, som præsenteres i fire unikke koncerter under SPOT 2024. De kommende år udvides platformen til også at præsentere den symfoniske samtidsorkestermusik.


Branchen inviteres ind i orkestermusikkens mulighedsrum. SPOT FLUX indeholder også et fag -og netværksprogram for musikbranchen, der vil danne ramme om direkte møder mellem SPOT FLUX’s komponister og orkestre og branchedeltagere fra ind -og udland.
Fag- og netværksprogrammet skal styrke de essentielle samarbejdsrelationer i et orkesterværks tilblivelse og er en platform for de nødvendige samtaler om formidling, samskabelse og brobygning på tværs.

Program og mere information om fag- og netværksprogrammet følger.

 

Skriv dig op for mere info om fag- og netværksprogrammet her.
For at deltage i fag-og netværksprogrammet, skal man have SPOT+ billet.

SPOT FLUX afvikles under SPOT Festival d. 3.-4. maj 2024.

SPOT FLUX partnerne er SPOT Festival, Dansk Komponistforening og Art Music Denmark. Projektet er støttet af Augustinus Fonden. 

 

Organisationerne bag SPOT FLUX

Dansk Komponistforening (DKF) er en medlemsforening og interesseorganisation for professionelle komponister og lydkunstnere med 300+ medlemmer. DKF repræsenterer musikskabere, der arbejder kompromisløst med musik og lyd som et kunstnerisk medium, og hvor kunstneriske eksperimenter er drevet af nysgerrighed, mod og grænsesøgning. Disse processer kræver særlige arbejdsforhold, som Dansk Komponistforening er med til at skabe og understøtte.

SPOT Festival har været en tilbagevendende showcasefestival siden 1994, der spreder ny musik rundt omkring i Aarhus om foråret. Festivalen har fungeret som et springbræt for danske og nordiske kunstnere, der drømmer om at erobre både de danske og internationale scener. Det er et mangfoldigt musikalsk oplevelsesrum, hvor folk fra branchen blander sig med publikum i jagten på at opleve aktuelle trends og talenter inden for musikkens mange lag.