EN DK

Rikke Andersen will be the next leader of SPOT and SPOT Festival when SPOT founder Gunnar K. Madsen steps down at the end of the year.

After nearly 30 years, SPOT is looking for a new leader, and the choice has fallen on Rikke Andersen, who will take up the position from December 1st 2023. She takes over the director’s chair from Gunnar K. Madsen, who founded SPOT Festival in 1994, and whom, from the turn of the year, has chosen to pass the torch on.

“Out of a strong field of applicants, Rikke’s professional and personal qualities particularly stood out, and we are convinced that with her relevant experience, she is the right person to continue the further development of SPOT”, says board leader of SPOT Festival, Lena Brostrøm, about the choice of the new director appointed by the board.

Since 2018, Rikke Andersen has been the venue manager and booker at Fermaten in Herning, where she has been the day-to-day manager of 8 permanent employees and more than 100 volunteers. During her time at the venue, Rikke Andersen has particularly focused on collaboration locally, regionally and nationally and on strengthening the local music and cultural environment, which is well in line with her future work with SPOT Festival.

“It is with great pleasure that I take over as director of SPOT Festival. SPOT Festival means a lot to me personally, and I approach the task with great humility. At the same time, I am excited about the opportunity to work even more with some of the areas that mean a lot to me, namely the work with the growth layer and with diversity,” says Rikke Andersen, who is looking forward to being at the head of the Aarhus festival. She continues:

“My goal is to ensure that SPOT Festival remains one of the most important windows to the new Danish music scene, while at the same time we strengthen cooperation with the industry and create even greater visibility around the festival. And I am looking forward to working with the secretariat and SPOTs board.”

Before Rikke Andersen became venue manager for Fermaten, she has been involved in various projects in the music industry, including counts Aarhus Calling, Live Music in the School, and Recart Music. Rikke Andersen has also been very involved in various board work, where she is currently part of the boards of Den Jyske Kunstfond, Dansk Live and Tempi.

Rikke Andersen is 44 years old and lives in Aarhus.

Rikke Andersen bliver den næste direktør for SPOT og SPOT Festival, når SPOT-stifter Gunnar K. Madsen stopper ved årsskiftet. 

Efter knap 30 år skal SPOT have ny direktør, og valget er faldet på Rikke Andersen, der tiltræder stillingen fra 1. december 2023. Hun overtager direktørstolen fra Gunnar K. Madsen, der stiftede SPOT Festival 1994, og som fra årsskiftet har valgt at give faklen videre. 

“Ud af et stærkt ansøgerfelt stikker Rikkes faglige og personlige egenskaber særligt frem, og vi er overbeviste om, at hun med sine relevante erfaringer er den helt rigtige til at fortsætte videreudviklingen af SPOT,” fortæller bestyrelsesleder for SPOT Festival, Lena Brostrøm om valget af den nye direktør, der er udpeget af bestyrelsen. 

Rikke Andersen har siden 2018 været spillestedsleder og booker hos Fermaten i Herning, hvor hun har været daglig leder for 8 fastansatte og mere end 100 frivillige. I sin tid på spillestedet har Rikke Andersen især haft et stort fokus på samarbejde lokalt, regionalt og nationalt og på styrkelse af det lokale musik- og kulturmiljø, hvilket ligger godt i tråd med hendes kommende arbejde med SPOT Festival.

​​“Det er med stor glæde, at jeg tiltræder som direktør for SPOT Festival. SPOT Festival betyder meget for mig personligt, og jeg går til opgaven med stor ydmyghed. Samtidig er jeg begejstret for muligheden for at arbejde endnu mere med nogle af de områder, der fylder meget for mig, nemlig arbejdet med vækstlaget og med diversitet,” fortæller Rikke Andersen, der glæder sig til at stå i spidsen for Aarhus-festivalen. Hun fortsætter:

“Mit mål er at sikre, at SPOT Festival forbliver et af de vigtigste vinduer til den nye danske musikscene, samtidig med at vi styrker samarbejdet med branchen og skaber endnu større synlighed omkring festivalen. Og så glæder jeg mig til samarbejdet med sekretariatet og SPOT’s bestyrelse.” 

Inden Rikke Andersen blev spillestedsleder for Fermaten, har hun været involveret i forskellige projekter i musikbranchen, der bl.a. tæller Aarhus Calling, Levende Musik i Skolen, samt Recart Music. Rikke Andersen har også været meget involveret i forskelligt bestyrelsesarbejde, hvor hun lige nu er en del af bestyrelserne hos Den Jyske Kunstfond, Dansk Live og Tempi. 

Rikke Andersen er 44 år og bor i Aarhus.