EN DK

When and how did your musical concept come about? 
It came about in 2017 when I met my dear friend Mads Vadsager at a songwriting and music production workshop. We were randomly placed in the same group and tasked with creating a song – since then, we haven’t looked back. Dusin is the product of my (Jesper’s) and Mads’ productions.

How are you preparing to perform at SPOT?
Practically speaking, I’m spending a lot of time in the rehearsal room with my band at the moment. There are many brand new songs that need to be ingrained, while we also work on a setlist and a show that kicks ass. If I were to give a more spiritual answer, I also spend a tremendous amount of time visualizing the concert and any potential highlights that may arise, allowing that energy to fill me up.

If the audience could take away only one message from your concert, what would it be?
That you can go a long way in life if you take it easy sometimes. Life can be so chaotic and stressful that it’s good to remind yourself of what you’re grateful for and what fills your life with happiness.

Complete the sentence: You should listen to you at SPOT if you… …
..want a concert experience you’ll remember.

Where were you a year ago – and where do you see yourself in a year?
A year ago, I was working on my second album, which is coming out this March. In a year, I hope to be out with my band playing a lot of concerts – while still finding time to create new music.

Which other artist or group are you most excited to experience at SPOT?
There are many performances I’m interested in. If I have to mention a few, I’m excited to hear Betty Bass, Dos Santos, and GRETA. I KNOW they’re awesome!

Hvornår og hvordan opstod dit musikalske koncept?
Det opstod i 2017, da jeg mødte min elskede kammerat Mads Vadsager til en workshop om sangskrivning og musikproduktion. Vi blev tilfældigvis sat i gruppe sammen og havde til opgave at lave en sang – siden da har vi ikke set os tilbage. Dusin er produktet af mine (Jespers) og Mads’ produktioner.

Hvordan forbereder du dig til at spille på SPOT?
Sådan helt lavpraktisk er jeg meget i øvelokalet med mit band for øjeblikket. Der er mange spritnye sange, der skal sidde på rygraden, samtidig med at vi arbejder på en sætliste og et show, der sparker røv. Hvis jeg skal komme med et mere åndeligt svar, bruger jeg også enormt meget tid på at visualisere koncerten og de eventuelle højdepunkter, der kan opstå, og lade den energi fylde mig op.

Hvis publikum kun tog ét budskab med fra din koncert – hvad skulle det så være?
At du kommer rigtig langt i livet, hvis du tager den lidt med ro nogle gange. Livet kan være så kaotisk og stressfyldt, at det er godt at minde sig selv om, hvad man er taknemmelig for, og hvad der fylder ens liv med lykke. 

Færdiggør sætningen: Man skal høre dig til SPOT, hvis man…
gerne vil have en koncertoplevelse, man kommer til at huske.

Hvor var du for et år siden – og hvor ser du dig selv om et år?
For et år siden arbejdede jeg på mit andet album, som udkommer her til marts. Om et år ser jeg gerne, at jeg er ude med mit band og spiller en masse koncerter – samtidig med, at der stadig er tid til at få lavet ny musik. 

Hvilken anden artist eller gruppe glæder du dig mest til at opleve på SPOT?
Der er mange koncerter, jeg er interesseret i. Hvis jeg skal nævne et par stykker, så glæder jeg mig til at høre Betty Bass, Dos Santos og GRETA. Jeg VED, at de er pisse fede!