Presse

Hent billeder fra festivalen og logo her.
Husk at kreditrere billeder med “*fotografens navn*/SPOT Festival”.

Der er lukket for pressekrediteringer. Henvendelser fra pressen sendes til presse@spotfestival.dk.