EN DK

SPOT+ is the networking and conference part of SPOT Festival, where you can meet other business professionals from the Danish and international music industry. Curious to know who will be attending this year’s SPOT+? We have interviewed a number of industry professionals, that will all be part of the conference this year. 

Name: Alexander Julin Mortensen

Company: Art Music Denmark

Title: Communications- and project manager

Why are you attending SPOT+ this year?

New knowledge and contacts within the industry. Art Music Denmark is based in Copenhagen but as a genre organization covers all of Denmark, and we want to strengthen the network in Aarhus and establish a new kind of contact to industry professionals as well as musicians.

Can you tell us a little about what the primary tasks consist of in your job?

I’m a part of Art Music Denmark, which is one of four genre organizations in Denmark. We work with art music and new classical composition music, and the core of the work is to support the music scenes, and make sure they thrive.

My job mainly consists of project work, especially with sound art-based projects and in relation to the Danish music journalism. Music journalism is hard pressed in Denmark, and I have among many other things worked with creating panels that focus on the challenges. Additionally, I am communications manager and work with communication all around – from small efforts to press, to long term strategies.

What is the most exciting project you have worked on in your current position?

I have been in the position for two and a half years, and I already feel it’s crazy hard to choose. But I am looking forward to continue working, in collaboration with Promus, for music journalism and hopefully aid in improving the journalism in relation to both quality and quantity.

When and how did your interest in music start?

I have always been interested in music, but it accelerated in high school in Aarhus, where I became part of various DIY-communities, that did shows with underground music across genres. Being part of a community for experimental music was really interesting and inspiring – and it was no doubt the beginning of my great passion for supporting and aiding music.

Which concerts are you most looking forward to seeing at SPOT this year?

Art Music Denmark is a partner in the new project SPOT FLUX, that focuses on presenting classical music – so of course I will be attending those shows. It is names like Damkapellet, Aarhus Kammerorkester and Århus Sinfonietta. All the ensembles that are part of SPOT this year are insanely musical and competent – so I’ll definitely recommend them to all the guests at this year’s SPOT.

SPOT+ er netværks- og konferencedelen af SPOT Festival, hvor du kan møde andre branchefolk fra den danske og internationale musikindustri. Er du nysgerrig på, hvem der deltager i dette års SPOT+? Vi har interviewet en række branchepersoner, der alle kommer til at være en del af konferencen i år.

Navn: Alexander Julin Mortensen

Virksomhed: Art Music Denmark

Titel: Kommunikationsansvarlig og projektleder

Hvad håber du at få ud af at deltage til SPOT+ i år?

Ny viden og nye bekendtskaber i branchen. Art Music Denmark har base i København men dækker som genreorganisation hele Danmark, så vi vil gerne styrke netværket i Aarhus og oprette ny kontakt til branchefolk såvel som musikere.

Hvad består dine kerneopgaver i hos din virksomhed?

Jeg er jo ansat hos Art Music Denmark, som er én ud af fire genreorganisationer i Danmark. Hos os arbejder vi med kunstmusikken og med klassisk ny kompositionsmusik, og kernen i arbejdet er at understøtte de musikalske miljøer, så de trives.

Mine opgaver består dels i projektarbejde, særligt inden for lydkunstbaserede projekter og derudover i forhold til den danske musikkritik. Musikkritikken har trange kår i Danmark, og jeg har blandt andet arbejdet med at lave en række paneldebatter, der skal sætte fokus på problematikken. Derudover sidder jeg som kommunikationsansvarlig med kommunikationen hele vejen rundt – fra små indsatser til pressearbejde til langsigtede strategier.

Hvad er det mest spændende projekt, du har siddet med i din nuværende stilling?

Jeg har siddet i stillingen i to et halvt år, og jeg synes allerede, det er sindssygt svært at vælge. Men jeg glæder mig til, at vi i samarbejde med Promus skal arbejde videre med indsatsen for musikkritik og forhåbentlig være med til at forbedre kritikken både i forhold til kvalitet og kvantitet.

Hvornår og hvordan startede din interesse for musik?

Jeg har altid været interesseret i musik, men det accelererede i gymnasietiden i Aarhus, hvor jeg blev en del af nogle DIY-miljøer, der satte koncerter med undergrundsmusik op på tværs af genrer. Dét at indgå i et fællesskab for mere eksperimenterende musik var virkelig spændende og inspirerende – og det var uden tvivl kimen til min store passion for at hjælpe musikken.

Hvilke koncerter ser du mest frem til at se på SPOT i år?

Art Music Denmark er partnere i det nye projekt SPOT FLUX, der sætter fokus på at præsentere den klassiske musik – så de koncerter, skal jeg selvfølgelig høre. Det er navne som Damkapellet, Aarhus Kammerorkester og Århus Sinfonietta. Alle de ensembler, der er med til SPOT i år, er sindssygt musikalske og kompetente – så dem vil jeg helt klart anbefale til alle årets SPOT-gæster.