EN DK

In January, SPOT Festival and Fermaten launched a new transnational project. With support from the European Cultural Region and Tuborgfondet, Live Incubator was created to bring together enterprising young cultural and industry professionals across European borders. Now, nearly two months later, the incubator is truly underway, as the 13 selected youths from Midtjylland and the 10 chosen from various European countries have had their first meeting.

Live Incubator is a program leading up to the SPOT Festival 2024, culminating in three days of project development in the week leading up to SPOT, before the overall results are presented on the festival’s conference track SPOT+. However, before that, online sessions must be held, where participants are both taught by various industry professionals and meet in their assigned groups with whom they are going to work on upcoming projects. While screen meetings may be passé in many places, once again, they prove to be a valuable tool for bringing together individuals from different countries.

Participants from Near and Far
A total of 23 young industry actors ended up being part of the first Live Incubator class, each coming from cultural backgrounds as diverse as the nationalities they represent. Some reside in their respective countries, while others have settled in Denmark, where they work within the cultural sector in various capacities.

The selected participants include Egill Ástráðsson (IS), Iwona Bronisz (PL), Miriam Boulos (ES), Nela Peshovska (MK), Regina Fisch (AT), Tena Šarčević (HR), Sophia Zimmermann (DE), Sita Rawie (NL), Simon Alejandro Larsen (NO), Robin Smedman (SE), Adela Kučkovská (SK/DK), Alma Azimi Steenberg (DK), Bastian Borup Terp (DK), Daniel Aneto Olesen (DK), Johanne Elise Friis (DK), Mai Hiura (DK), Malte Sanggaard (DK), Gracia Rios (ES), Sebastian Byrsting (DK), Sandra Flammild (DK), Rosa Lois Balle Yahiya (DK), Pablo Lara Garcia (ES), and Oscar O’Shea (IE/DK).

The latter, Oscar O’Shea, works as a project manager at Tapetown in Aarhus and as a booking agent at Okay Management. He looks forward to developing projects with others who share the same drive within the cultural sector, especially with the opportunity for projects to cross borders:

“We started the project off strong. It was great to be in the same virtual space with everyone, even though it was via Zoom, as we were connected from across Europe – and the facilitators are fantastic and skilled at digital meetings. We first learned about each other’s passions, the reasons for working on what we do, and then we got started. The first session was about throwing everything we had in mind onto paper and seeing what would stick when we took a collective look. I can already see it all taking shape, and I can’t wait to get to know these people and their realities even better. There is much work to be done to ensure a sustainable, artistic, and cohesive music industry in the future,” says Oscar O’Shea, one of the participants in Live Incubator.

Kick-off on the Computer
The first online session in the program has been held, as mentioned. More precisely, it took place on March 19th, where all participants logged in to greet each other and to hear a presentation from SPOT’s director, Rikke Andersen. This laid the groundwork for future sessions leading up to the SPOT week, where everyone will meet in Aarhus. Next time, the 23 participants will be taught by Matthias Finlandsen from Tuborgfondet, Emma Meyer from the Central EU Office Denmark, and Grace Puluczek from LiveMX, focusing on topics such as initiating collaborations with new people and sharing current results.

I januar lancerede SPOT Festival og Fermaten i samarbejde et nyt tværnationalt projekt. Med støtte fra Europæisk Kulturregion og Tuborgfondet blev Live Incubator skabt for at samle entreprenante unge kultur- og branchefolk på tværs af de europæiske grænser, og her små to måneder senere er rugekassen for alvor i gang, da de 13 udvalgte unge fra Midtjylland og de 10 udvalgte fra forskellige europæiske lande har haft deres første møde med hinanden.

Live Incubator er et forløb hen imod SPOT Festival 2024, hvor det hele kulminerer med tre dages projektudvikling i ugen op til SPOT, inden de overordnede resultater skal præsenteres på festivalens konferencespor SPOT+. Men først skal der afholdes online sessioner, hvor deltagerne både undervises af forskellige branchefolk og mødes i deres sammensatte grupper for at arbejde på de kommende projekter. Skærmmøder er muligvis en passé ting mange steder, men igen viser det sig som et godt redskab, når man skal samle en masse personer fra forskellige lande. 

Deltagerne fra nær og fjern
I alt 23 unge brancheaktører endte som en del af den første Live Incubator-årgang, og de kommer med baggrunde i kulturlivet, der er lige så vidt forskellige, som de nationaliteter, de repræsenterer. Nogle bor i de lande, de kommer fra, mens andre har bosat sig i Danmark, hvor de arbejder med kultur på forskellige vis.

De udvalgte deltagere er Egill Ástráðsson (IS), Iwona Bronisz (PL), Miriam Boulos (ES), Nela Peshovska (MK), Regina Fisch (AT), Tena Šarčević (HR), Sophia Zimmermann (DE), Sita Rawie (NL), Simon Alejandro Larsen (NO), Robin Smedman (SE), Adela Kučkovská  (SK/DK), Alma Azimi Steenberg  (DK),  Bastian Borup Terp (DK), Daniel Aneto Olesen (DK), Johanne Elise Friis (DK), Mai Hiura (DK), Malte Sanggaard (DK), Gracia Rios  (ES), Sebastian Byrsting (DK), Sandra Flammild (DK), Rosa Lois Balle Yahiya (DK), Pablo Lara Garcia (ES) og Oscar O’Shea (IE/DK).

Sidstnævnte, Oscar O’Shea, er til dagligt projektleder ved Tapetown i Aarhus, samt booking agent hos Okay Management, og han ser frem til at udvikle projekter med andre med samme drivkraft inden for kulturen – og så endda med mulighed for at projekterne krydser grænser:

“Vi startede projektet stærkt ud. Det var fedt at være i rummet med alle, selvom det var via Zoom, da vi var forbundet fra hele Europa – og facilitatorerne er fantastiske og dygtige til digitale møder. Vi lærte først om hinandens passioner, årsagerne til at arbejde med det, vi gør, og så gik vi i gang. Den første session handlede om at kaste alt, hvad vi havde i tankerne, ned på papiret og se, hvad der ville hænge ved, når vi tog et fælles kig. Jeg kan allerede se det hele tage form, og jeg kan ikke vente med at lære disse mennesker og deres virkeligheder endnu bedre at kende. Der er meget arbejde at gøre for at sikre en bæredygtig, kunstnerisk og sammenhængende musikindustri i fremtiden,” lyder det fra Oscar O’Shea, deltager i Live Incubator.

Kick-off på computeren
Første online session i forløbet er som nævnt afholdt. Mere præcist skete det 19. marts, hvor alle deltagerne loggede ind for at hilse på hinanden, samt at høre en præsentation fra SPOT’s direktør, Rikke Andersen. Her blev kimen lagt til de fremtidige sessioner frem mod SPOT-ugen, hvor alle mødes i Aarhus. Næste gang skal de 23 deltagere undervises af Matthias Finlandsen fra Tuborgfondet, Emma Meyer fra Central EU Office Denmark og Grace Puluczek fra LiveMX, og her står den bl.a. på viden om, hvordan man bedst får et samarbejde i gang med nye personer, samt vidensdeling af de nuværende resultater.