EN DK

A spring evening in Musikhusparken transformed into a fireworks display of musical talents when Kellermensch and Tim Christensen took the stage last Thursday with their respective rock shows. The occasion for the gathering of these strong rock acts was also the awarding of the Nutidens Unge-prisen to a promising talent in the Danish music scene – and this year, the recipient was Brimheim.

Nutidens Unge-prisen is a working grant established by SPOT and Musikhuset, and this year it was supported by Koda Kultur, which works to support professional music creation. Last year, Nutidens Unge-prisen was awarded to the duo PRISMA.

The prize itself was presented on stage by Tim Christensen, who had also been involved in selecting Brimheim as the recipient, and during the presentation, he also expressed why it should go to her. It was emphasized that Brimheim is an artist who has already made her own mark on the modern pop and rock sound. With her ever-searching nature, she understands how to both explore and challenge the most intimate corners of the mind. Her music is heart-wrenching and vulnerable. Grand and brutal – much like the breaking Faroese waves, which have inspired her artist name.

There are no limits to what this year’s grant recipient will achieve on both the Danish and international stages, and SPOT, Musikhuset, and Koda Kultur are pleased to be able to present this year’s Nutidens Unge-prisen to Brimheim.


Photo: Kim Matthäi Leland

En forårsaften i Musikhusparken blev forvandlet til et festfyrværkeri af musikalske talenter, da Kellermensch og Tim Christensen sidste torsdag indtog scenen med hvert deres rockshow. Anledningen for forsamlingen af de stærke rock acts var også, at Nutidens Unge-prisen igen skulle tildeles et lovende talenter på den danske musikscene – og i år blev modtageren Brimheim.

Nutidens Unge-prisen er et arbejdslegat, der er indstiftet af SPOT og Musikhuset, og i år blev det støttet af Koda Kultur, der bl.a. arbejder for at støtte den professionelle musikskabelse. Sidste år blev Nutidens Unge-prisen uddelt af tv-2, der gav den videre til duoen PRISMA.

Selve prisen blev uddelt på scenen af Tim Christensen, der også havde været med til at vælge Brimheim som modtager, og ved overrækkelsen satte han også nogle ord på, hvorfor den netop skulle gå til hende. Her blev det understreget, at Brimheim er en kunstner, der allerede har sat sit helt eget præg på den moderne pop- og rocklyd. Med sit evigt grænsesøgende væsen, forstår hun både at udforske og udfordre sindets mest intime afkroge. Musikken er hjerteskærende og sårbar. Storladen og brutal – ligesom de brydende færøske bølger, der har været inspiration til kunstnernavnet.

Der er ikke nogen grænser for, hvad årets legatmodtager kommer til at opnå på både den danske og internationale scene, og SPOT, Musikhuset og Koda Kultur er glade for at kunne være med til at overrække årets Nutidens Unge-pris til Brimheim.

Photo: Kim Matthäi Leland