EN DK

NOMEX (Nordic Music Export) has for the past six years run their Nordic Music Biz Top 20 under 30 initiative, where they focus on young people who help drive the industry forward. The initiative’s focus is on diversity across industry sectors and genres, which also helps to reflect the varied music scene in the regions.

NOMEX is a collaboration between Export Music Sweden, Music Export Denmark, Music Finland, Iceland Music Export and Music Norway, and it is also persons from these countries who, together with the Faroe Islands, can be found on the list. It is a panel of judges that selects this year’s list, and this year SPOT’s booker Albert Helmig was selected as one of the 20 people under the age of 30 who will help lead the music industry in the future.

The jury’s reasoning for selecting Albert Helmig was as follows:

“Albert F. Helmig is a dynamic figure in the Danish music scene who functions as General Manager, spokesman and booking manager at Aarhus Volume. He is also the booker and project coordinator at the famous SPOT Festival.

In 2016, Albert founded Aarhus Volume, now a robust cultural association based in Aarhus, Denmark. Under his leadership, the organization has flourished and boasts a dedicated team of seven staff and 40 association members. Aarhus Volume has strengthened its importance as a key player in Aarhus’ music landscape by organizing approximately 450 concerts spanning 16 festivals and over 50 events, attracting approximately 63,000 attendees throughout its 7-year history. A major milestone was achieved in 2022 with the launch of Volume Village, a new venue that can accommodate up to 350 indoors and 3,500 outdoors.

In addition to his own ventures, Albert has been involved as one of two bookers for the SPOT festival over the past five years. His role also includes coordinating special projects linked to the festival. Albert’s multifaceted contribution has given him a prominent position in the Danish music world, and he is recognized for his decisive role and impactful initiatives”

This year’s chosen ones were honored at the by:Larm Festival in Oslo in September.

The 2023 Nordic Music Biz Top 20 Under 30 award recipients were selected based on a number of criteria, including business growth, career progression, industry recognition, recent industry impact, artistic growth, innovation, concert revenue, sales, streaming data, campaigns and exposure through radio and television platforms.

 

Nordic Music Biz 20 under 30 – 2023

Albert F. Helmig ∙ General Manager, Aarhus Volume and Booker, SPOT (DK)

Daniel Engholt Carlsen ∙ Product Manager, United Records, Stellar Records (DK)

Domi Sudziarski ∙ Label Manager & Marketing, Prime Collective(DK)

Emilie Pil ∙ Founder, FRIDAY management (DK)

Nanna Ruud ∙ Booker and Creative producer, ALICE (DK)

Marianna Winter ∙ A&R, TUTL (FO)

Laura Jonsson ∙ Promotion Manager & Head of Export, PME Records (FI)

Leo Tynkkynen ∙ Head of International, Warner Music Finland (FI)

Lilli Ked ∙ CEO & Artist Manager, All Day Manager (FI)

Bjarni Daníel ∙ Founder, Post-Dreifing (IS)

Junia Jonsdottir ∙ Creative Director & Social Media Advisor, Universal Music Group (IS)

Solveig Matthildur ∙ Entrepreneur, Kælan Mikla / MYRKFÆLINI (IS)

Aldin Duratovic ∙ Founder & Manager, Get FAT. Music Group (NO)

Dennis Kiil ∙ Founder, Kiil Management (NO)

Mina Ingebretsen ∙ International Export Manager, Universal Music Norway (NO)

Peder Benjamin Hagen ∙ Founder, Major Mgmt & Booking Agent, United Stage (NO)

Filip Hiltmann ∙ Senior Marketing Manager, Luger (SE)

Helia Hole ∙ Operation Coordinator, Popkollon (SE)

Leroy Junior Joweiham ∙ A&R Manager, Sony Music Publishing Scandinavia (SE)

Meron Kirubel ∙ Editor & Label Relations, Appel Music & Podcasts Nordics (SE)

NOMEX (Nordic Music Export) har i de seneste 6 seks år kørt deres Nordic Music Biz Top 20 under 30-initiativ, hvor de sætter fokus på unge aktører, der er med til at drive branchen frem. Initiativets fokus er på mangfoldighed på tværs af industrisektorer og genrer, hvilket også er med til at afspejle den varierede musikscene i regionerne. 

NOMEX er et samarbejde mellem Export Music Sweden, Music Export Denmark, Music Finland, Iceland Music Export og Music Norway, og det er også aktører fra disse lande, der sammen med Færøerne, kan findes på listen. Det er et dommerpanel, der udvælger årets liste, og i år blev SPOTs booker Albert Helmig udvalgt som en af de 20 personer under 30 år, der i fremtiden er med til at lede musikbranchen. 

Juryens begrundelse for at udvælge Albert Helmig lød således: 

“Albert F. Helmig er en dynamisk figur i den danske musikscene, der fungerer som General Manager, talsmand og bookingchef hos Aarhus Volume. Han er også booker og projektkoordinator på den berømte SPOT Festival.

I 2016 stiftede Albert Aarhus Volume, nu en robust kulturforening med base i Aarhus, Danmark. Under hans ledelse har organisationen blomstret og kan prale af et dedikeret team på syv medarbejdere og 40 foreningsmedlemmer. Aarhus Volume har styrket sin betydning som en nøglespiller i Aarhus’ musiklandskab ved at organisere cirka 450 koncerter, der spænder over 16 festivaler og over 50 arrangementer, og tiltrække omkring 63.000 deltagere gennem sin 7-årige historie. En stor milepæl blev opnået i 2022 med lanceringen af Volume Village, et nyt venue, der kan rumme op til 350 indendørs og 3.500 udendørs.

Ud over sine egne forehavender har Albert været medvirkende som en af to bookere til SPOT-festivalen i løbet af de sidste fem år. Hans rolle omfatter også at koordinere særlige projekter knyttet til festivalen. Alberts mangefacetterede bidrag har givet ham en fremtrædende position i det danske musikverden, og han er anerkendt for sin afgørende rolle og slagkraftige initiativer”

Årets udvalgte blev hædret på by:Larm Festival i Oslo i september.

2023 Nordic Music Biz Top 20 Under 30 prismodtagere blev udvalgt på baggrund af en række kriterier, herunder virksomhedsvækst, karriereforløb, brancheanerkendelse, nylig industripåvirkning, kunstnerisk vækst, innovation, koncertindtægter, salg, streamingdata, kampagner og eksponering gennem radio- og tv-platforme.

 

Nordic Music Biz 20 under 30 – 2023

Albert F. Helmig ∙ General Manager, Aarhus Volume and Booker, SPOT (DK)

Daniel Engholt Carlsen ∙ Product Manager, United Records, Stellar Records (DK)

Domi Sudziarski ∙ Label Manager & Marketing, Prime Collective(DK)

Emilie Pil ∙ Founder, FRIDAY management (DK)

Nanna Ruud ∙ Booker and Creative producer, ALICE (DK)

Marianna Winter ∙ A&R, TUTL (FO)

Laura Jonsson ∙ Promotion Manager & Head of Export, PME Records (FI)

Leo Tynkkynen ∙ Head of International, Warner Music Finland (FI)

Lilli Ked ∙ CEO & Artist Manager, All Day Manager (FI)

Bjarni Daníel ∙ Founder, Post-Dreifing (IS)

Junia Jonsdottir ∙ Creative Director & Social Media Advisor, Universal Music Group (IS)

Solveig Matthildur ∙ Entrepreneur, Kælan Mikla / MYRKFÆLINI (IS)

Aldin Duratovic ∙ Founder & Manager, Get FAT. Music Group (NO)

Dennis Kiil ∙ Founder, Kiil Management (NO)

Mina Ingebretsen ∙ International Export Manager, Universal Music Norway (NO)

Peder Benjamin Hagen ∙ Founder, Major Mgmt & Booking Agent, United Stage (NO)

Filip Hiltmann ∙ Senior Marketing Manager, Luger (SE)

Helia Hole ∙ Operation Coordinator, Popkollon (SE)

Leroy Junior Joweiham ∙ A&R Manager, Sony Music Publishing Scandinavia (SE)

Meron Kirubel ∙ Editor & Label Relations, Appel Music & Podcasts Nordics (SE)