EN DK

SPOT 2024 is approaching rapidly, which means it won’t be long before we gather under the spring sun to discover the new music we didn’t know was missing from our lives. And we continue to be generous with the announcements as we once again have a wonderfully large pool of SPOT names ready for you. We’re talking both quantity and high quality in this case, where we’ve put together a delightful mix of Danish, Norwegian, and Swedish names, bringing R&B, pop, hip-hop, folk, rock, and a hint of jazz and electronic to the lineup.

Critically acclaimed ANYA is back in English with her mix of Scandinavian pop and American R&B, while the emerging group Yör brings a more atmospheric and poetic take on the Nordic pop sound. From the Swedish realm, we have the versatile Bavé, blending psychedelic R&B and melancholic indie with falsetto vocals, and Copenhagen-based Tex, creating a fluid, soulful, and melodic universe. Our Norwegian friends send BRITZ, whose blend of hip-hop and Ghanaian gospel is both emotional and uncompromising.

The rock segment of today’s pool is served by the trio Doed Asfalt, creating music that moves incredibly fast while staying firmly rooted. Your ears have undoubtedly already encountered Sitrekin‘s airy voice, and there is much more greatness to look forward to at SPOT 2024, where you can also experience the talented Astrid Engberg, enchanting us all with her simultaneously minimalist and heavy productions. Folk musician and soprano vocalist Justine Boesen takes part in the program as the winner of ‘Årets Katapult 2024’ (The Catapult of the Year 2024), singer-songwriter Magnus Münster offers his take on a modern, flourishing, and sensitive pop sound, and Dusin is back with strong lyrics and grand, 80s-inspired pop. Selma Judith will take the stage with new material containing brave vulnerable lyrics and a unique musicality, iomfro embraces uncertainty, love, and care in her poetic generation diagnoses added music, and døtre contributes with vocal-based, voluminous, electronic art pop, exploring various corners of femininity. Finally, you can look forward to experiencing two visions of the future of Danish hip hop in the form of Merro8, who merges street melancholy and sensitivity with a northwest vibe, and Omar, who, after a self-imposed break, is back with a new sound and a new look that is both authentic and forward-looking.

In addition to this strong lineup of names, we are also continuously adding a lot of exciting and new acts to the program, presented by many of our cool partners. So, keep a close eye on how the lineup expands over the next several weeks – and, of course, we’ll see you on May 3rd-4th.

SPOT 2024 nærmer sig med hastige skridt, hvilket betyder, at der ikke er længe til, vi mødes under forårssolen for at opdage den nye musik, vi ikke vidste, vi manglede i vores liv. Og vi fortsætter i det gavmilde musikhjørne, da vi igen har en dejligt stor pulje af SPOT-navne klar til jer. Vi snakker altså både kvantitet og høj kvalitet i dette tilfælde, hvor vi har lavet et skønt mix af danske, norske og svenske navne, der medbringer R&B, pop, hiphop, folk, rock og et hint af jazz og elektronisk til plakaten.

Anmelderroste ANYA er tilbage på engelsk med sit mix af skandinavisk pop og amerikansk R&B, mens fremadstormende Yör medbringer et mere atmosfærisk og poetisk take på den nordiske poplyd. Fra de svenske egne får vi besøg af den alsidige Bavé, der blander psykedelisk R&B og melankolsk indie med falset vokaler, og København-baserede Tex, der skaber et flydende, soulet og melodisk univers. Vores norske venner sender BRITZ, hvis blanding af hiphop og ghanesisk gospel er både følelsesfuld og kompromisløs.

Den rockede del af dagens pulje serveres af trioen Doed Asfalt, der skaber musik, der går enormt stærkt og samtidig ikke rører sig ud af flækken. Dine ører har uden tvivl allerede stiftet bekendtskab med Sitrekins florlette stemme, og der er meget mere godt fra samme skuffe til SPOT 2024, hvor du også kan glæde sig til at opleve dygtige Astrid Engberg, der fortryller med sine på én gang minimalistiske og tunge produktioner. Folkemusiker og sopranvokal Justine Boesen tager del i programmet som vinder af ‘Årets Katapult 2024’, singer-songwriter Magnus Münster giver sit bud på en moderne, blomstrende og følsom poplyd, og Dusin er tilbage med stærke tekster og storladen, 80’er-inspireret pop. Selma Judith kommer til at indtage scenen med nyt materiale, der indeholder modige sårbare tekster og en unik musikalitet, iomfro omfavner usikkerhed, forelskelse og omsorg i sine poetiske generationsdiagnoser tilsat musik, og døtre bidrager med vokalbaseret, voluminøs, elektronisk artpop, som afsøger forskellige afkroge af femininitet. Til slut kan I glæde jer til at opleve to bud på dansk hiphops fremtid i form af Merro8, der fusionerer gademelankoli og følsomhed med en nordvest-vibe, og Omar, der efter en selvvalgt pause er tilbage med en ny lyd og et nyt look som er både troværdigt og fremadskuende. 

Foruden denne stærke pulje af navne, så tilføjer vi også løbende en masse spændende og nye acts til programmet, der er præsenteret af mange af vores seje partnere. Så hold skarpt øje med, hvordan lineuppet udvider sig de næste mange uger – og så ses vi selvfølgelig 3.-4. maj