SULKA

SULKA er rapper mere end noget andet. Med et stålsat fokus på teknisk raffineret tekstskrivning og et ubesværet, legende flow, formår hun at sætte spørgsmålstegn ved standarden for de allerede etablerede rap-giganter. Selvom SULKAs tunge og selvsikre stemmeføring lægger direkte op til klassisk ’her kommer jeg’-rap, kan hun, såvel som at uddele verbale lussinger, ligeledes invitere lytteren dybt ind i de mere sårbare emner.

•••••••••••••••••••

SULKA is a rapper more than anything else. With a determined focus on technically refined lyrics  and an effortless, playful flow, she manages to question the standards of the already established rap giants. Although SULKA’s heavy and self-assured voice leads directly to classic ‘here I come’-rap, as well as handing out verbal slaps, she can also invite the listener deeper into the more vulnerable subjects.