Smugler

HeadQuarters

Med følelserne uden på tøjet inviterer Smugler dig ind i en euforisk verden af dansksproget lyrik med plads til melankolsk dystopi, lange synthflader og dansable rytmer. D. 21. april udgiver Smugler deres debutalbum, ‘Krokodillevogteren’, som er et manifest af lys i mørke tider og med udgangspunkt i erindringer fra en tid, hvor sorg og ensomhed smeltede sammen med selvrealiseringens sprækker af håb.

Præsenteres af HeadQuarters

•••••••••••••••••••

With the emotions on display, Smugler invites you into a euphoric world of Danish-language lyrics with room for melancholic dystopia, long synth surfaces and danceable rhythms. On April 21, Smugler will release their debut album, ‘Krokodillevogteren’, which is a manifesto of light in dark times and based on memories from a time when sadness and loneliness merged with the cracks of hope of self-realization.

Presented by HeadQuarters