SKRAEK

Rock The Region

Fra den Horsensianske undergrund blev SKRAEK dannet i 2021, og spiller Primal Death med en kombination af den nordiske lyd og den amerikanske groove. SKRAEK udtrykker de dystre sider af psyken i deres tekster, i en form for slørede og samfundskritiske opråb, med fænomener der kan opstå ved at blive manipuleret i en blodig kombination af egoisme og selvforagt. 

Præsenteres af Rock The Region

•••••••••••••••••••

From underground in Horsens, SKRAEK was formed in 2021, and they play Primal Death with a combination of the Nordic sound and the American groove. SKRAEK expresses the dark sides of the psyche in their lyrics, in a form of blurred and socially critical calls, with phenomena that can arise by being manipulated in a bloody combination of egoism and self-loathing.

Presented by Rock The Region