Så er der åben for ansøgninger til SPOT 2020!

 

SPOT 2020 finder sted i Aarhus 30. april – 2. maj, og fra i dag til tirsdag 19. november kl. 12.00 kan nordiske bands, solister, producere og repræsentanter for disse ansøge om en showcase på festivalen.

 

I forbindelse med ansøgningen skal der uploades følgende materiale:
•    Billedmateriale i høj opløsning (300 dpi) og 5 x 5 cm.
•    Kort præsentationstekst på maks. 400 anslag (inkl. mellemrum).
•    Uddybende information i form af pressemeddelelse eller lignende.
•    Min. 2 og mak. 4 numre som .mp3-filer, .aac/.m4a-filer eller .ogg/.oga.

Derudover skal ansøgere blandt andet oplyse:
•    Evt. professionelle samarbejdspartnere og kontaktoplysninger til disse.
•    Om motivationen for at præsentere en showcase på SPOT 2020.
•    Hvilke konkrete målsætninger ansøgeren og/eller dennes repræsentanter har for en eventuel optræden på SPOT 2020.

En tidligere optræden på SPOT diskvalificerer ikke et band eller en artist fra at ansøge.

 

SPOT tiltrækker hvert år den samlede danske musikbranche og presse samt flere hundrede udenlandske medie- og branchefolk fra hovedsageligt Europa og Nord- og Sydamerika. I 2019 kunne den udsolgte festival præsentere showcases med over 300 bands, orkestre og solister, som var udvalgt af SPOT og en række partnere.

Med den store interesse omkring SPOT er weekenden et vigtigt udstillingsvindue for bands og artister, der ønsker karriereudvikling og opmærksomhed internationalt såvel som nationalt. Formålet med SPOT er at understøtte karrieremæssig udvikling for de optrædende samt agere bindeled mellem musik og branche. Derfor skal ansøgningen om at præsentere en showcase motiveres.

Musikprogrammet til SPOT bliver udvalgt af en lyttejury bestående af en række fagpersoner og sekretariatet bag SPOT. Hovedprogrammet til SPOT vil bestå af debutanter samt de bands og solister, der er med til at tegne den aktuelle danske og nordiske musikscene. Også bands og artister valgt ud fra international interesse og efterspørgsel vil præge programmet.

Bag SPOT står de to organisationer ROSA – Dansk Rock Samråd og MXD – Music Export Denmark, for hvem festivalen er et vigtigt værktøj i arbejdet for at styrke dansk musik i udlandet.

 

Kom i stemning til SPOT 2020 allerede nu med den flotte aftermovie fra SPOT 2019 produceret af MEMOIR.

For at gemme dette event som favorit, så skal du lige logge på først. Du kan vælge en af følgende måder:

If you want to save your favourites we need you to log on first. Choose one of the following ways:

Socialt medie login

Når du logger ind med en af tjenesterne nedenfor (Google og Facebook), får vi kun adgang til færrest mulige oplysninger om dig. Vi gemmer kun dit navn og et unikt nummer vi får fra tjenesten - vi kan med andre ord ikke læse dine emails, se dine kontaktpersoner eller tilsvarende.

  
Log på anonymt

Du kan gemme dine favoritter uden at logge på med et socialt medie login. Med denne metode kan vi hverken se eller gemme din email-adresse, lokation, telefonnummer eller andet om dig. Du er med andre ord helt anonym i forhold til festivallen.

Hvis det er første gang du bruger denne funktion, skal du klikke på 'generer kode'-knappen nedenfor, for at få lavet en ny, unik kode.

Den kode bør du gemme et sted. Hvis du gerne vil synkronisere dine favoritter i denne browser med en anden enhed (telefon/tablet/computer), så skal du indtaste samme kode på den anden enhed.

Hvis du allerede har lavet en kode på en anden enhed, så kan du indtaste dén kode i tekstfeltet nedenunder, og så vil favoritterne i dine enheder blive synkroniseret, så snart du er logget på.


Social media logon

When you use one of the services below (Google or Facebook) to login we get access to very little information about you. We only store your name and a unique number we get from the service - in other words: we cannot read your emails, view your contacts etc.

Log on anonymously

You can save your favorites without logging in using a social media login. With this method we can neither see nor save your email address, location, phone number or anything else about you. In other words, you are completely anonymous in relation to the festival.

If this is the first time you use this feature, click on the 'generate code' button below to create a new unique code.

You should store that code somewhere. If you want to sync your favorites in this browser with another device (phone / tablet / computer) then enter the same code on the other device.

If you have already made a code on another device, you can enter that code in the text box below, and the favorites in your devices will be synchronized as soon as you are logged on.