Go back

Vingborg/Valencia (DK)

2023

Presented by UMTO

Listen to Vingborg/Valencia’s music
Play Video
EN DK

Vingborg/Valencia is an up-and-coming name on the Aarhusian jazz scene. The quartet's compositions bear the stamp of curiosity and creative urge, and the music is often a potpourri of the best from several worlds. The focal point of the group's sound is simple, strong melodies that draw threads to the Nordic jazz scene, but the group's playful approach also challenges and pushes the boundaries of Nordic jazz.

Presented by UMTOVingborg/Valencia er et fremadstormende navn på den aarhusianske jazzscene. Kvartettens kompositioner bærer præg af nysgerrighed og skabertrang, og musikken er ofte et potpourri af det bedste fra flere verdener. Omdrejningspunktet for gruppens lyd er enkle, stærke melodier, som trækker tråde til den nordiske jazzscene, men gruppens legende tilgang udfordrer og skubber også til grænserne for den nordiske jazz.

Præsenteres af UMTO