Go back

Valgtemig (DK)

Presented by UMTO - UngeMiljøernes TakeOver

Ridehuset Get direction
EN DK

Valgtemig writes songs about existing in a chaos of feelings and the frustrations about a damned future with dead-end jobs and a world which is becoming increasingly more uncertain to live in. With a twinkle in the eye and great musical confidence, he challenges the common conventions of the hip hop genre with a fusion of jazz, soul and danish poetry.

Valgtemig skriver sange om at eksistere i et kaos af følelser, og om frustrationerne over den forbandede fremtid med udsigtsløse jobs og en verden, der bliver mere og mere usikker at leve i. Med et glimt i øjet og stor musikalsk selvsikkerhed udfordrer han hiphop-genrens gængse konventioner med en fusion af jazz, soul og dansksproget poesi.

View Lineup
View Lineup