Go back

The Value Gap.. og fremtiden for DIY (Danish)

Radisson Blu Room 12
EN DK

Revenues from digital music releases continue to grow, but the money doesn't to a fair extend flow to those who create the music. According to the report "Music Streaming in Germany" (2022), musicians only receive 12.7 % of the total netto revenue from a single release on a streaming platform. In comparison, the lables receive 42.4 %. A newly published report by the international artist organisation IAO shows that 87.5 % of the asked artists are unsatisfied with their income from streaming, while 46 % are unsatisfied with their lable agreement.

Even though the interest in self-publishing is growing, it seems like the general idea of how to get success within the music industry is through a lable with a large economy and the right connections The question is if self-publishing has the potential to pave the road for a more fair, including, and sustainable music industry? And what possiblities are there to alternatively financing a release, i.e. private investments in music rights. This will be discussed by the panel consisting of Carl Bruno (Dansk Artist Forbund), Jakob Sørensen (Director at The Bank), Anja Pil Christoffersen (artist and CEO in Playback) and musician Freja Kristiansen/Fenja.

The session will be in Danish.

Presented by Dansk Artist Forbund in cooperation with Promus & SPOT+

Omsætningen fra digital udgivelse af musik er fortsat i vækst, men pengene flyder ikke i rimelig grad til dem, der skaber musikken. Ifølge undersøgelsen ”Music Streaming in Germany” (2022) modtager udøvende kunstnere således blot 12,7 procent af den samlede nettoomsætning af en singleudgivelse på streamingtjenesterne. Til sammenligning modtager pladeselskaberne 42,4 procent. En nyudgivet rapport fra den internationale artist-organisation IAO viser at 87,5% af de adspurgte artister er utilfredse med deres indtægter fra streaming, mens 46% er utilfredse med deres label-aftale.

På trods af at interessen for selvudgivelse stiger, synes der stadig at herske en opfattelse af, at succes i musikbranchen kræver et label med økonomiske muskler og de rette forbindelser. Spørgsmålet er, om selvudgivelse reelt set har potentiale til at bane vejen for en mere fair, inkluderende og bæredygtig musikbranche? Og hvilke muligheder er der for alternativ finansiering af udgivelserne, fx privat investering i musikrettigheder. Vi drøfter udviklingen med et panel bestående af Carl Bruno (Dansk Artist Forbund), Jakob Sørensen (direktør i The Bank), Anja Pil Christoffersen (artist og CEO i virksomheden Playback) og musiker Freja Kristiansen/Fenja.

Panelet foregår på dansk.

Præsenteret af Dansk Artist Forbund i samarbejde med Promus & SPOT+

View Program
View Program