Go back

Rebebe (DK)

Listen to Rebebe’s music
Play Video
Volume Village Get direction
EN DK

The Danish alt-pop talent, Rebebe, released her debut EP, 'What Are You Into,' in 2022. The release followed two previous singles and confirmed her unique talent, which had already garnered attention for the young artist, both in Denmark and on the international scene. Rebebe's voice is almost provocatively full of presence, insistent, and dynamically alive with unexpected intonations, constantly shifting between confident power and anxious vibrato. With lyrics drawn from reality, Rebebe puts words to her own life, everything that comes to mind, what she sees, encounters, and observes. It is music without filters, censorship, and other algorithm-friendly limitations. The singer's latest release is the EP 'Deserving,' which came out in 2023.

Det danske alt-pop talent, Rebebe, udgav sin debut EP, ’What Are You Into’ i 2022. Udgivelsen fulgte op på to forudgående singler og stadfæstede hendes særlige talent, som allerede har skabt opmærksomhed omkring den unge kunstner både i Danmark og på den internationale scene. Rebebes stemme er nærmest provokerende fuld af nærvær, insisterende og hektisk levende med sine uventede intonationer, konstant skiftende mellem selvsikker power og angstfuld vibrato. Med tekster grebet ud af virkeligheden, sætter Rebebe ord på sit eget liv, alt der falder hende ind, det hun ser, møder og observerer. Det er musik uden filter, censur og andre ellers algoritme-venlige begrænsninger. Den seneste udgivelse fra sangerinden var EP’en ‘Deserving’, der udkom i 2023.

View Lineup
View Lineup