Go back

Nordisk Radiospot – Promovering og eksponering af nye talenter på Public Service Radio (Danish)

EN DK

Every year, DR spotlights new artists in the talent course Karrierekanonen, and NRK does the same with the Norwegian career programme Urørt. But which role does public service music radio play when it comes to talent development, and what can we learn from the initiatives by our Nordic neighbours? This year the NRK P3 winner of Urørt will be presented at SPOT Festival and earlier DR Karrierekanonen has presented selected artists on the festival, too. What meaning does talent developing initiatives like these have for new artists? The panel initiates the conversation about the public service radio's contribution to promotion and exposure of new talents and looks at the future music radio in a time where streaming platforms and soical media dominates our music consumption more and more.

Panel:
Ida Eline Tangen, Editorial Manager, NRK P3
Ida Medici, Project Manager and Editor at KarriereKanonen, DR P3
KAMARA, artist and earlier participant of Urørt

Moderator:
Carsten Holm, Radio host, P6 Beat

Presented by Promus & SPOT+

DR sætter hvert år spot på nye artister med talentforløbet Karrierekanonen, og NRK gennemfører ligeledes årligt det norske karriereforløb Urørt. Men hvilken rolle spiller public service-musikradio, når det kommer til talentudvikling, og hvad kan vi lære af de forskellige initiativer hos vores nordiske naboer? I år præsenterer NRK P3 vinderen af Urørt på SPOT Festival, og tidligere har også DR’s karrierekanonen præsenteret udvalgte navne på festivalen. Hvilken betydning har talentudviklingsinitativer som disse for nye kunstnere? Panelet tager samtalen om public service-radioens betydning for promovering og eksponering af nye talenter og kigger på fremtidens musikradio i en tid, hvor streamingtjenester og sociale medier stadig dominerer mere og mere af vores musikforbrug.

Panel:
Ida Eline Tangen, Redaktionsleder, NRK P3
Ida Medici, Tværgående projektleder og redaktør for bl.a. KarriereKanonen, DR P3
KAMARA, artist og tidligere deltager i Urørt

Moderator:
Carsten Holm, Radiovært, P6 Beat

Præsenteret af Promus & SPOT+