Go back

MentalVoice: Brænd igennem uden at brænde ud (Danish)

Radisson Blu Room 12
EN DK

Come and learn about the project "The Road to Mental Strength in the Music Industry - Breaking Through Without Burning Out," which focuses on the important and highly relevant topic of musician well-being. Behind the two-year project is the organization MentalVoice, which works to help musicians create a mentally sustainable livelihood in an uncertain and competitive music world. The project culminates in an industry manual aimed at creating a common language, knowledge, and tools about well-being, performance, and mental strength in the music industry.

After the presentation, an interactive space will be opened where the audience can share their opinions through online polls. This way, we gain insight into what you think is lacking in terms of knowledge and resources, and what challenges fill life as a young person in the music world and in the music industry.

Presented by: Kamilia Amélie, MentalVoice; Anders Guldhammer Vorborg, MentalVoice

The project is currently supported by the Tuborgfondet in collaboration with KodaKultur, Musikforlæggerne (Danish Music Publishers), Rosa, and Autor.

 

This session is part of the seminar Let's Talk Mental Health, Representation & Sustainability.

This session will be in Danish.

Presented by MentalVoice in collaboration with Promus & SPOT+.

Kom og hør om projektet ”Vejen til mental styrke i musikbranchen - Brænd igennem uden at brænde ud”, som sætter fokus på det vigtige og yderst aktuelle emne musikeres trivsel. Bag det 2-årige projekt står organisationen MentalVoice, som netop arbejder for at hjælpe musikere med at skabe en mentalt bæredygtig levevej i en usikker og konkurrencepræget musikverden. Projektet munder ud i en branchemanual, der skal være med til at skabe et fælles sprog, viden og værktøjer om trivsel, performance og mental styrke i musikbranchen.

Efter præsentationen åbnes der op for et interaktivt rum, hvor publikum kan dele deres mening via online afstemninger. På den måde får vi et indblik i, hvad I synes mangler af viden og ressourcer, og hvilke udfordringer der fylder i livet som ung i musikverdenen og i musikbranchen.

Præsenteret af: Kamilia Amélie, MentalVoice; Anders Guldhammer Vorborg, MentalVoice

Projektet er indtil videre støttet af Tuborgfondet i samarbejde med KodaKultur, Musikforlæggerne, Rosa og Autor.

 

Sessionen er en del af seminaret Let's Talk Mental Health, Representation & Sustainability.

Denne session foregår på dansk.

Præsenteret af MentalVoice i samarbejde med Promus og SPOT+.

View Program
View Program