Go back

maenske (DK)

Presented by Way Up North

Listen to maenske’s music
Play Video
Aarhus Congress Center, Green Stage Get direction
EN DK

maenske is Danish groove-pop, expressing deeply processed feelings through poetry, with the broad brush strokes of philosophical introspection.

Thomas Tornvig is the artist behind maenske, who since 2016 has been working on finding the sound and identity most in tune with his work as a musician. The result of this labor is maenske, a project which took its first steps in the summer of 2022.

Thoughts of impermanence and never ending feelings of longing are subjects in the lyrics. maenske is the sound of ambivalence, struggle and the belief that through each other, we can experience timeless existence. Combined with the artist’s 80s-inspired soundscapes of grooves and synthesizers, the show will fill you with ecstasy and a sensation of being in a trance. Just for a moment. You will return home with a feeling of being understood as the human being (maenske/menneske) you are.

maenske er dansk groove-pop, der beskriver dybt processerede følelser gennem poesi med tykke penselstrøg af filosofisk eftertænksomhed.

Thomas Tornvig er soloartisten bag maenske, som siden 2016 har arbejdet på at finde den lyd og identitet som ræsonnerede bedst med hans virke som musiker. Resultatet af dette arbejde er maenske, der tog sine første spadestik i sommeren 2022.

Tanker omkring forgængeligheden og den evige følelse af længsel er emner, der berøres i teksterne. maenske er lyden af ambivalens, kamp og troen på, at vi gennem hinanden kan opleve tidløs eksistens. Kombineret med kunstnerens 80’er inspirerede lydbillede af groove og synthesizers, vil du gennem showet fyldes op af ekstase og en fornemmelse af at være trance-bundet. Bare for et øjeblik. Du vil gå hjem med følelsen af at være forstået, som det maenske, du er.

View Lineup
View Lineup