Go back

LuckyPause (DK)

EN DK

Following an impressive kickoff with just two performances at Smukfest and UHØRT Festival, the synthpop duo LuckyPause is already well on their way to taking over the starry sky with their unique sound and explosive energy.

LuckyPause consists of singer and musician Lærke Corfix and producer and musician Paw Eriksen, who in a short amount of time have established themselves as a new and exciting name that audiences can't get enough of. Their soundscape began to take form on a European highway when a spontaneous track was created on an old Mac computer, and vocals were recorded through a headset on the way to a supporting gig for 10,000 people in Luxembourg.

This spring marks the duo’s first release, accompanied by a promise to transform this summer’s festival stages into explosive experiences seasoned with heavy rhythms and an energy that practically explodes on stage. LuckyPause strives to create a synergistic experience with their audience, where the party is not just delivered but shared.

Efter en lynstart med kun to optrædener på Smukfest og UHØRT Festival, er synthpop duoen LuckyPause allerede ved at indtage himlen med deres unikke lyd og eksplosive energi.

LuckyPause består af musiker og sanger Lærke Corfix og musiker og producer Paw Eriksen, og duoen har på kort tid cementeret deres plads som et nyt spændende navn, publikum ikke kan få nok af. Deres lydunivers startede på en europæisk motorvej, hvor et spontant track blev skabt på en gammel Mac computer, og vokaler blev indspillet gennem et headset på vej til et supportgig for 10.000 mennesker i Luxembourg.

Denne forårssæson markerer udgivelsen af duoens første udspil, ledsaget af et løfte om at forvandle sommerens festivalscener til eksplosive oplevelser, krydret med tunge rytmer og en energi, der nærmest eksploderer på scenen. LuckyPause stræber efter at skabe en synergisk oplevelse med deres publikum, hvor festen ikke blot leveres, men deles i fællesskab.

View Lineup
View Lineup