Go back

Live Incubator: Making EU projects is easy (English)

Radisson Blu Room 3 Get direction
EN DK

Through Live Incubator's session at SPOT+ 2024, you will gain insight into how 22 industry actors residing in 11 different countries have been working over the past months to develop new projects and expand collaborations across the European music industry.

In addition to learning about the specific projects the actors are developing, they, along with the Central Denmark EU Office, will also provide insight into what it takes to create a European project. Finally, the audience will have the opportunity to provide inputs and feedback on the presented project ideas developed through Live Incubator.

About Live Incubator

Live Incubator is started and created through a collaboration between the venue Fermaten in Herning and the Aarhus showcase festival SPOT, with the latter also hosting the final Incubator camp in Aarhus in May. Based on the common challenges in the industry and the new ideas that can be generated transnationally, 10 young industry actors from Midtjylland and 10 from other European countries will come together to create projects that can thrive both now and in the future.

Live Incubator is a collaboration between SPOT Festival, Fermaten, and Scala, and the project is supported by the European Cultural Region and the Tuborg Foundation.

Presented by: Javier Esteves/C-Cube; Maria Kaimaklioti/Scala; Esben Aarup/Fermaten & SPOT Festival

 

This presentation is part of the seminar Let's Talk European Music Projects.

The presentation will be in English.

Presented by Fermaten, Scala & SPOT festival in cooperation with Promus & SPOT+.

Gennem Live Incubator’s session på SPOT+ 2024 får du indblik i, hvordan 22 brancheaktører bosat i 11 forskellige lande gennem de seneste måneder har arbejdet på at udvikle nye projekter og udvide samarbejderne på tværs af den europæiske musikbranche.

Ud over at høre om de konkrete projekter, aktørerne er ved at udvikle, vil de sammen med Central Denmark EU Office også give et indblik i, hvad der konkret kræves for at skabe et europæisk projekt. Til sidst vil publikum have mulighed for at give inputs og feedback på de præsenterede projektideér, der er blevet udviklet gennem Live Incubator.

Om Live Incubator

Live Incubator er udtænkt og skabt i et samarbejde mellem spillestedet Fermaten i Herning og den aarhusianske showcasefestival SPOT, hvor sidstnævnte også kommer til at danne rammerne for den endelige Incubator-camp i Aarhus til maj. Med afsæt i de fælles udfordringer i branchen og de nye tanker, der kan skabes tværnationalt, skal 10 unge bancheaktører fra Midtjylland og 10 fra andre europæiske lande sammen skabe projekter, som både kan leve nu, men også række ud i fremtiden.

Live Incubator er et samarbejde mellem SPOT Festival, Fermaten og Scala, og projektet er støttet af Europæisk Kulturregion og Tuborgfondet.

Præsenteret af: Javier Esteves/C-Cube; Maria Kaimaklioti/Scala; Esben Aarup/Fermaten & SPOT Festival

 

Denne præsentation er en del af seminaret Let's Talk European Music Projects.

Præsentationen foregår på engelsk.

Præsenteret af Fermaten, Scala & SPOT festival i samarbejde med Promus & SPOT+.

View Program
View Program