Go back

Let’s Talk Sustainability – Intro til partnerskabet (Danish)

Presented by Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling

EN DK

It's time for mutual sollutions for common problems within the music industry.

The last few years, a number of creating and practicing artists have come forward and told the public about discriminating and sexistic behaviour as well as failure to thrive within the music industry. Studies support this and show, among other things, that creating and practicing musicians are up to three times as likely to suffer from anxiety and depression as the general population.

The music industry is behind when it comes to contributing to the changes that are needed to release the pressure on social sustainability. Collaboration between different players is essential for the sollution to a lot of the big, complex challenges regarding sustainability that the music business is facing.

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling (the music industry's partnership for sustainable development) invites everybody to a presentation and a conversation about a strenghtened cooperation within the music industry and puts forward the question of how we as a community address big challenges now and in the future: equal access and mental health.

About Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling:
Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling was founded in 2022 at the initiative of a group of companies and organisations within the Danish music industry. They have come together to spread and develope sollutions on cross-cutting challenges that stands in the way of a more sustainable music industry. Find more information about the partnership in the link: www.musiklivetspartnerskab.dk.

How can the partnership contribute to creating structural changes? How can we create mutual goals that can be reached through individual as well as coordinated efforts?

What is the next in to handle the industries common challenges regarding mental health?

And how can people as actors within the music business work to create equal terms conditions?

These and many other questions will be addressed in the talk by Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling and experts within the field.

Participants:
Dr. George Musgrave, Senior Lecturer, University of Westminster
Kamilia Amélie, Advisory board member, MentalVoice
Sol Raja, Senior Executive Consultant, and Rikke Bräuner, Senior DE&I Advisor, Above & Beyond Group
Alexander Engel, Course Manager, Restage

This introduction will be in Danish.

Presented by Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling in cooperation with Promus & SPOT+

Det er tid til fælles løsninger på fælles problemer i musiklivet.

En række skabende og udøvende kunstnere har de senere år stillet sig offentligt frem og fortalt om diskriminerende og sexistisk adfærd samt mistrivsel i musikbranchen. Forskningen bakker det op og dokumenterer for eksempel, at skabende og udøvende musikere er op til tre gange så udsatte for angst- og depressionslidelser som den generelle befolkning.

Musiklivet er bagud, når det kommer til at bidrage til den forandring, der er påkrævet, hvis presset på den sociale bæredygtighed skal bremses. Samarbejde mellem forskellige aktører er afgørende for at løse mange af de store, komplekse bæredygtighedsudfordringer, som vores branche står overfor.

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling inviterer til oplæg og samtale om styrket branchesamarbejde og sætter fokus på, hvordan vi i fællesskab adresserer blandt andet to store udfordringer for musiklivet nu og de kommende år: lige adgang og mental sundhed.

Om Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling: Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling er startet i 2022 på initiativ af en gruppe virksomheder og organisationer fra det danske musikliv. De er gået sammen for i fællesskab at udbrede og udvikle løsninger på tværgående udfordringer, der står i vejen for et mere bæredygtigt musikliv. Læs mere på www.musiklivetspartnerskab.dk.

Hvordan bidrager partnerskaber til at skabe strukturel forandring? Hvordan kan vi skabe fælles mål, som kan opnås gennem både individuelle og koordinerede indsatser?

Hvad er næste skridt i arbejdet med at håndtere branchens fælles udfordringer med mental sundhed?

Og hvordan kan man helt konkret som aktør arbejde for at skabe lige vilkår?

Disse, og mange flere spørgsmål, vil Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling adressere med hjælp fra eksperter på området.

Oplægsholder:
Amanda Viuf, Head of Sustainability, Koda; Sekretariat for Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling

Præsenteret af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling i samarbejde med Promus & SPOT+