Go back

Let’s Talk Future – Introduction by Marie Høst (English)

Presented by Let's Talk Future

EN DK

Are you curious about the future of the music industry and creative work? Let's Talk Future explores the latest technological advancements that will shape the industry's future.

Generative AI, a powerful technology that can create music and other forms of art without human intervention, is revolutionizing the way we approach creativity and scaring professional artists across the globe. How do we work creatively in this new reality?

Web 3, the next evolution of the internet, promises to decentralize control and empower creators and consumers alike, but how do you as artists utilize this technology as part of your work?

The potential of the ever-talked about Metaverse is to transform the way we experience entertainment and social interactions, but how will these experiences actually become tangible and moving and be an actual alternative to the tourcrews travelling the world in planes and busses?

The algorithms of social media are to a greater and greater extent hiding the content you actually want to see and prioritizing ads. This gives rise to a new form of niche communities, small and dedicated groups of fans and creators, that are changing the way we discover and appreciate new forms of creative expression.

At Let's Talk Future, artists and leading experts in these fields will share their insights and expertise on how these technologies will shape the future of the music industry and creative work.

 

Presented by Marie Høst and THIS in cooperation with Promus & SPOT+

Er du nysgerrig på fremtiden for musikindustrien og det kreative arbejde? Let's Talk Future undersøger de nyeste teknologiske fremskridt, som vil forme musikbranchens fremtid.

Generativ AI, en powerfuld teknologi, som kan skaeb musik og andre former for kunst uden menneskelig indblanding, revolutionerer vores tilgang til kreativitet og skræmmer professionelle artister verden over. Hvordan kan vi arbejde kreativt i denne nye virkelighed?

Web3, den næste store udvikling af internettet, lover at decentralisere kontrol og fordele magten mellem skabere og forbrugere ligeligt. Men hvordan kan man som artist udnytte teknologien som en del af dit arbejde?

Det kontroversielle Metaverses potentiale ligger i at transformere måden, hvorpå vi oplever underholdning og sociale interaktioner. Men hvordan kan disse oplevelser blive konkrete, bevægende og et egentligt alternativ til tourcrews, der rejser verden rundt med fly og busser?

De sociale mediers algoritmer skjuler i stadigt højere grad det indhold, som du egentlig ønsker at se, og prioriterer reklamer. Det giver anledning til nye former for nichefællesskaber, små og dedikerede grupper af fans og skabere, som ændrer den måde, vi opdager og værdsætter nye former for kreative udtryk.

Ved Let's Talk Future vil artister og ledende eksperter inden for de forskellige områder dele deres viden og ekspertise om, hvordan teknologierne vil forme fremtiden for musikbranchen og det kreative arbejde.

Let's Talk Future foregår på engelsk.

 

Præsenteret af Marie Høst og THIS i samarbejde med Promus & SPOT+