Go back

Ju Kaia (DK)

Listen to Ju Kaia’s music
Volume Village
EN DK

If you were asked to point out an artist who personifies the 2020’s ideals of self-love, female empowerment and artistic independence, the arrow should land on Danish Ju Kaia. Accompanied by a rarely original soundscape, best described as a hybrid of lively soul and sensitive R'n'B spiced with momentary detours to Lofi hip -hop and big pop, her personality strikes right in the heart.

Hvis man skal pege på en kunstner, der personificerer 2020’ernes idealer om selvkærlighed, female empowerment og kunstnerisk uafhængighed, bør pilen pege på danske Ju Kaia. Med et sjældent originalt lydbillede, der bedst kan beskrives som en hybrid af livlig soul og følsom R’n’B krydret med momentvise afstikkere til lofi hiphop og storladen pop, rammer hendes personlighed lige i hjertekulen.

View Schedule
View Schedule