Go back

Jessica Florence

2023

Presented by UKH

Listen to Jessica Florence’s music
EN DK

When the Eastern wind meets the Arctic brisk and settles on the Scandinavian meadow. Jessica is a singer/songwriter with musical roots in multiple countries. These diverse influences provide for a rich and varied musical style, with lyrics in English, Danish and Greenlandic. Working through the complexities of life and all things unsaid, Jessica’s songs provide a colorful and genuine portrayal of human emotion.

Når den østlige vind møder den arktiske kulde og slår sig ned i den skandinaviske eng. Jessica Florence er en sanger/sangskriver, som har musikalske rødder fra forskellige lande. Dette har en indflydelse på hendes musikalske stil, med sange, der er skrevet på engelsk, dansk og grønlandsk. Igennem kompleksiteten af livet og alle de usagte ting, har Jessicas sange skaffet et farverigt og ægte billede af følelser og de forskellige tanker et menneske kan have.