Go back

Is The Current Payment System Fair? (English)

Presented by Frederik Juul

Radisson Blu Room 12
EN DK

The models for how streams are calculated and royalties are distributed continue to be discussed. In early 2023, Universal Music announced initiatives with both Tidal and Deezer to make the current economic models more ‘artist friendly’, where other stakeholders focus their attention on a ‘User Centric’ payment system. In his presentation, Frederik Juul introduces a range of alternative payment systems from his ongoing PhD research and discusses their financial impact on rights-holders.

Presenter: Frederik Juul, PhD, Université Sorbonne; earlier artist manager, ATC Management

This talk is a part of Let's Talk About Streaming - again!:

The economic conditions of streaming continue to arouse debate, and the issues have not become less complex over time. In their presentations, Chris Cooke and Frederik Juul provide insight into some of the primary trends in the field. A panel debate with nuanced perspectives from the industry concludes the seminar, which debates the potential consequences of the presented trends.

The seminar will be in English.

Presented by Chris Cooke/CMU & Frederik Juul in cooperation with Promus & SPOT+

Modellerne for hvordan streams tælles og royalties distribueres er til fortsat diskussion. I starten af 2023 annoncerede Universal Music initiativer med både Tidal og Deezer, der skal gøre de nuværende økonomiske modeller mere ‘artist-venlige’, mens andre parter fokuserer deres opmærksomhed på ‘brugercentrerede’ betalingssystemer. I sin præsentation vil Frederik Juul introducere en række alternative betalingssystemer fra sit igangværende PhD-projekt og diskutere deres financielle virkning for rettighedshavere.

Oplægsholder: Frederik Juul, PhD, Université Sorbonne; tidligere Artist Manager, ATC Management

Denne talk er en del af Let's Talk Streaming

De økonomiske forhold inden for streaming rejser fortsat debatter, og problematikkerne er ikke blevet mindre komplekse over tid. I deres præsentationer vil Chirs Cooke og Frederik Juul give et indblik i nogle af de primære tendenser inden for området. Seminaret afsluttes med en paneldebat med nuancerede perspektiver fra branchen, som vil debattere de potentielle konsekvenser ved de præsenterede tendenser.

Seminaret foregår på engelsk.

Præsenteret af Chris Cooke/CMU og Frederik Juul i samarbejde med Promus & SPOT+

View Program
View Program