Go back

Ida Marie

Presented by UKH

Listen to Ida Marie’s music
Play Video
Ungdomskulturhuset
EN DK

Ida Marie is a singer/songwriter from Aarhus, who write and produce songs in Danish about longing, important decisions, suburbs, and seasonal changes. With her main inspiration deriving from Joni Mitchell and C.V. Jørgensen, she tells stories based on diary entries. The stories are supported by the strong vocals and the melodic finger play on guitar.

Ida Marie er en aarhusiansk singer/songwriter, der skriver og producerer dansksprogede sange om længsel, afgørende beslutninger, parcelhuskvarterer og årstidernes skiften. Med inspirationskilder som Joni Mitchell og C.V. Jørgensen, fortæller hun dragende historier med udgangspunkt i dagbogsoptegnelser og med guitaren under armen, som understøttes af den stærke vokal og det melodiske fingerspil. 

View Lineup
View Lineup