Go back

I Respectfully Disagree (Danish)

Radisson Blu Room 3 Get direction
EN DK

How can discussions in music industry-relevant Facebookgroups be used to strengthen the community within the industry? Online music (industry) communities like 'Musikbevægelsen af 2019' and 'Musikbranchen Buzz og Bizz' are carry cultural value within the music world and can contribute to cohesion as well as polarisation between its members. This is often made visible in the discussions within the groups, where the oppositions sometimes are made very clear. How can disagreements contribute to a positive development? When does a disagreement turn into a conflict? What role does the online communities play regarding the general tone within the industry? And how does the mediators and administrators see their own responsibility in relation to these questions?

This debate is organised by Foreningen Musikbevægelsen af 2019 that originates from a Facebook-community for women and gender minorities who wishes to create a more diverse music industry. The Facebook group has 2700 members.

Panel:
Peter Sørensen, Beatbox Booking & Management. Administrator in "Musikbranchen Buzz og Bizz"
Rikke Østergaard, Producer, Songwriter and Artist. Administrator i "Musikbevægelsen af 2019"
Sidsel Thomassen, former Chief Editor at GAFFA

Moderator:
Signe Tobiassen, CEO MoreMusic Group, former Nelson Can

This talk will be in Danish.

Presented by Musikbevægelsen af 2019 in cooperation with Promus & SPOT+

Hvordan kan diskussioner i branche-relevante Facebook-grupper bruges til at styrke fællesskab på tværs af branchen? Online musik(branche)-fællesskaber som 'Musikbevægelsen af 2019' og 'Musikbranchen Buzz og Bizz' er kulturbærende i musiklivet og kan bidrage til både samhørighed og polarisering medlemmerne imellem. Dette synliggøres ofte gennem diskussioner i de respektive grupper, hvor linjerne til tider trækkes hårdt op. Hvordan kan uenighed bidrage til en positiv udvikling? Hvornår bliver uenighed til konflikt? Hvilken rolle spiller grupperne i forhold til den generelle tone i branchen? Og hvordan forholder gruppernes ordstyrere og administratorer sig til deres egne ansvar i relation til disse spørgsmål?

Denne debat arrangeres af Foreningen Musikbevægelsen af 2019, som udspringer af et Facebook-fællesskab for kvinder og kønsminoriterer med ønske om at skabe en mere divers musikbranche. Facebookgruppen har 2700 medlemmer.

Panel:
Peter Sørensen, Beatbox Booking & Management, samt administrator i "Musikbranchen Buzz og Bizz"
Rikke Østergaard, producer, sangskriver og artist, samt administrator i "Musikbevægelsen af 2019"
Sidsel Thomassen, tidl. chefredaktør GAFFA

Moderator:
Signe Tobiassen, CEO MoreMusic Group, tidl. Nelson Can

Talken foregår på dansk.

Præsenteret af Musikbevægelsen af 2019 i samarbejde med Promus & SPOT+

View Program
View Program