Go back

Hvordan påbegynder man repræsentationsarbejdet i sin organisation? (Danish)

EN DK

This session will be in Danish.

Foreningen Another Life inviterer til oplæg og samtale om, hvilke konkrete handlingsmuligheder man har som organisation for at opnå mindre diskrimination, mistrivsel og bedre repræsentation. Under oplægget stiller vi skarpt på spørgsmålene, hvordan går man i gang, hvad er vigtigt at være opmærksom på, hvordan kan alle tage del i forandringerne og hvor ligger det største ansvar? Oplægget vil indeholde indslag vedrørende synliggørelse af barriererog udarbejdelse af guidelines til opstart af repræsentationsarbejdet. Indslagene tager udgangspunkt i en intersektionel praksis på baggrund af alder, etnicitet, funktionsnedsættelser, hudfarve, kønsidentitet, psykiske belastninger, religion, seksualitet og social klasse, samt krydsninger af disse. 

 

Program:

  • Indslag om barrierer og udfordringer ved repræsentationsarbejde. 
  • Indslag om udarbejdelse og brug af guidelines i intern praksis. 
  • Øvelser som sætter informationerne i relation til egen praksis. 
  • Fælles opsamling og samtale med udgangspunkt i oplægget.

 

Indslagene vil skabe grobund for deltagernes videre arbejde med repræsentation og diskrimination. Undervejs i oplægget vil deltagerne få udleveret materiale med mindre øvelser til at identificere, hvilke indsatsområder de internt i deres organisation skal fokusere på for at at skabe de nødvendige forandringer. Oplæg og øvelser er udarbejdet så alle kan deltage, uanset organisationens størrelse eller tidligere erfaring med intersektionelt repræsentationsarbejde.

 

Moderator: Rosa Lois Balle Yahiya

 

Oplægsholder: Lea Hedeskov

 

Præsenteret af Another Life i samarbejde med Promus & SPOT+