Go back

Hvem har ansvar for talenterne? (Danish)

Presented by Bandakademiet & Danish Songwriting Academy

EN DK

Bandakademiet and Danish Songwriting Academy (DSA) stand behind this seminar and debate about responsibility for talent development of rising artists, songwriters, and producers. Who has the responsibility of bringing the talents into the professional music industry? What does it take? And how do we take responsibility for the person behind the talent

 

What the audience can expect from the seminar:

- A clearer picture of what talent development is - on the way from amatour to proffesional - and what it takes
- An idea of how different players in the music industry work with talent development
- An optimism regarding the future when we within the music industry are getting better at developing talents in collaborations and better at taking care of the talented

 

Aim: A sustainable and diverse music industry within all sectors, commercially as well as humanly

 

Programme

Who has the responsibility for the talents - Part 1 (about 45 min.)

A debate is qualified when the listeners know the context and the premise of the debate. Therefore, Bandakademiet's and Danish Songwriting Academy's event start with a presentation of talent development from different perspectives and angles representing various parts of the music industry.

- Niels Mosumgaard (moderator) indtroduces: What do we wish to get out of the seminar and how will it be facilitated - agenda and the participants

- Talent Development That Works. Independent talent development by Bandakademiet. Participants: Marianne Fruergaard, Johannes Dybkjær Andersson and the band Patina

- Wiebke Averbeck, Marketings Director United Stage & board member of DSA: About DSA's independent talent development of songwriters and producers close to and dependent of the music industry + her own experience from Universal & United Stage

- Jakob Sørensen, CEO The Bank: Independent company's approach to talent development of artists on their way into the industry

- Erkan Cakmak, A&R Sony Music Denmark: Talent development at a major lable with focus on talents within hiphop and rap

- Lene Dissing, Songwriter and Publisher Startone Music: How do independent publishers talent develope songwriters

- Birk Storm, Manager, Producer and CEO Junobird: About talent development as a part of management business. Cases: Prisma and Nicklas Sahl.

Pause (15 min.)

Who has the responsibility for the talents - Part 2 (about 40 min)

The second part will be a classic debate about how we can become better at talent developing, if it is possible to collaborate on talent development of talents on their way into the industry, and how we can take care of the talented in the process.

 

The seminar will be in Danish.

Presented by Bandakademiet and Danish Songwriting Academy in cooperation with Promus & SPOT+.

Bandakademiet og Danish Songwriting Academy står bag dybdegående indslag og debat om ansvaret for talentudvikling af artister, sangskrivere og producere på vej. Hvem har ansvaret for at løfte talenterne ind i den professionelle musikbranche, hvad skal der til? Og hvordan tager vi bedst ansvar for mennesket bag talentet?

Hvad får tilhørerne ud af panelet?

- Et klarere billede af, hvad talentudvikling er - i den øverste del af talentvækstlaget. På vejen fra amatør til professionel – og hvad det kræver
- En fornemmelse af, hvordan forskellige aktører i musikbranchen talentudvikler?
- En optimisme omkring, hvordan fremtiden kan se ud, når vi i branchen bliver bedre til at talentudvikle i samarbejde og bliver bedre til at passe på dem, vi talentudvikler

Målet er: En bæredygtig og mangfoldig branche i alle led både kommercielt og menneskeligt

Programmet

Hvem har ansvaret for talenterne - Del 1 (ca. 45 min):

En debat bliver kvalificeret, hvis tilhørerne kender konteksten og præmissen for debatten. Derfor starter Bandakademiets og Danish Songwriting Academy's arrangement med en præsentation af talentudvikling fra forskellige perspektiver og synsvinker, der repræsenterer forskellige dele af musikbranchen.

- Niels Mosumgaard (ordstyrer og debatleder) indleder: Hvad vil vi gerne have at I skal have ud af arrangementet, og hvordan kommer det til at forløbe – dagsordenen og deltagerne

- Talentudvikling Der Virker. Uafhængig talentudvikling v/ Bandakademiet. Deltagere: Marianne Fruergaard, Johannes Dybkjær Andersson og Patina

- Wiebke Averbeck, Marketings Director United Stage & bestyrelsesmedlem DSA: Om DSA's uafhængige talentudvikling af sangskrivere og producere tæt på og afhængig af branchen + hvordan hun selv har erfaringer fra Universal & United Stage med talentudvikling af talenter på vej ind i branchen

- Jakob Sørensen, CEO The Bank: Independent selskabs tilgang til talentudvikling af kunstnere på vej ind i branchen.

- Erkan Cakmak, A&R Sony Music Denmark: Talentudvikling hos et major selskab med særligt fokus på talenter, der kommer fra hiphop og rapmiljøer

- Lene Dissing, Sangskriver og Publisher Startone Music: Hvordan talentudvikler man sangskrivere som uafhængig publisher

- Birk Storm, Manager, Producer og CEO Junobird: Om talentudvikling som en del af managementforretningen med udgangspunkt i cases som Prisma og Nicklas Sahl.

Pause (15 minutter)

Hvem har ansvaret for talenterne - Del 2 (ca. 40 min):

Anden del er en klassisk debat om, hvordan vi bliver bedre til at talentudvikle, om man kan samarbejde om talentudviklingen af talenterne på vej ind i branchen, og om hvordan vi passer på vores talenter undervejs.

 

Seminaret foregår på dansk.

Præsenteret af Bandakademiet og Danish Songwriting Academy i samarbejde med Promus & SPOT+.