Hvad mener man egentlig, når man taler om en samlet eksportstrategi for en branche?

7. Maj 12:20Radisson Blu Room 12

Promus og The European Music Business Task Force samt den danske manager, Caroline Ravn, er eksempler på brancheaktører, der fornylig har skrevet rapporter om dansk og europæisk musikeksportstrategi. Og begge disse udgivelser rummer en række anbefalinger. Musikindustriens Netværk har henover vinteren og foråret arbejdet på at samle trådene til en kommerciel musikeksportstrategi, som rummer hele værdikæden fra sang- og musikproduktion til markedsføring, distribution og salg. Niels Mosumgaard, direktør for Musikindustriens Netværk, præsenterer nogle findings.

Præsenteret af Musikindustriens Netværk i samarbejde med Promus & SPOT+

Niels Mosumgaard

Musikindustriens Netværk