Go back

Grønnere Musik (Danish)

Radisson Blu Room 3 Get direction
EN DK

The green transition within the music industry happens with different paces. Northside Festival has been, and are still, working on many initiatives all the way around a huge event with many people involved and a lot of logistics.

Martin Thim from Northside Festival talks with Niels Mosumgaard (Musikindustriens Netværk) and Hanne Halbye (Grønnere Musik) about specific experiences with the green transition, about what works, what motivates the changes, and how the audience are receiving it.

The transition to a greener music industry can seem unmanagable. Therefore, Grønner Musik (greener music) has taken the initiative to counseling and collecting information, recommendations, good ideas and latest news. Grønnere Musik arranges meetings for members, measures the temperature, and generally aims to help all parts of the music industry. Read more about the initiative and the recommendations here: www.gronneremusik.dk

After the presentation by Martin Thim, Hanne Halbye from Grønnere Musik will share her knowledge, insights and experiences with the green transition. 

This talk will be in Danish.

Presented by Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling and Grønnere Musik in cooperation with Promus & SPOT+

Den grønne omstilling i musikbranchen foregår i mange forskellige tempi. Northside Festival har arbejdet på mange initiativer hele vejen rundt om et stort arrangement med mange mennesker og meget logistik.

Martin Thim fra Northside Festival taler med Niels Mosumgaard (Musikindustriens Netværk) og Hanne Halbye (Grønnere Musik) om helt konkrete erfaringer med den grønne omstilling, om hvad der virker, hvad der har motiveret forandringerne, og hvordan publikum har taget imod det.

Omstillingen til en grønnere musikbranche kan virke uoverskueligt. Derfor har Grønnere Musik taget initiativ til rådgivning og information, hvor de samler anbefalinger, gode idéer og sidste nyt. Grønnere Musik holder medlemsmøder, tager temperaturmålinger og hjælper i det hele taget alle dele af branchen, der hvor de er. Find initiativet med anbefalinger her: www.gronneremusik.dk

Efter Martin Thims præsentation deler Hanne Halbye fra Grønnere Musik sin viden om, sin indsigt i og erfaring med grøn omstilling og giver gode råd.

Præsenteret i samarbejde med Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, Grønnere Musik, Promus & SPOT+

View Program
View Program